Prezidium

V této části najdete informace o členech prezidia ČAS, o dění v prezidiu, zápisy z jenání, tiskové zprávy. Některé sekce jsou přístupné pouze pro členy ČAS.

[BANNER] Slavnostní setkání [BANNER] KAMBA Festival [BANNER] ONCO 2018 Festival [BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence [LOGO] edusestra Linet Scholaris

Partneři ČAS:

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]