Sekretariát

Bankovní spojení

Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100

Adresa

Česká asociace sester
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kancelar@cnna.cz
telefon: +420 222 523 818
IČO 00537161

Úřední hodiny

11. – 17. 7. 2016 dovolená

Pondělí 12.30 – 15.30 hodin
Středa 8.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.00 hodin

Evidence členské základny

Adresa pouze pro korespondenci

Česká asociace sester
Evidence členské základny
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: evidence.clenu@cnna.cz
telefon: +420 602 631 928

Úřední hodiny

18. – 22. 7. 2016 dovolená

Středa 8 – 16 hodin
Čtvrtek 8 – 16 hodin
Pátek 8 – 16 hodin

Kreditní komise

Adresa

Česká asociace sester
Kreditní komise
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
telefon: +420 222 514 797

Úřední hodiny

18. – 31. 7. 2016 dovolená

Úterý 12.00 – 16.00 hodin
Středa 8.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.30 hodin


[BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence Linet Scholaris

Partneři ČAS:

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]