Sekretariát

Bankovní spojení

Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100

Adresa

Česká asociace sester
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kancelar@cnna.cz
telefon: +420 222 523 818
IČO 00537161

Úřední hodiny

Pondělí 12:30 – 15:30
Středa 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:00

Evidence členské základny

Adresa pouze pro korespondenci

Česká asociace sester
Evidence členské základny
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: evidence.clenu@cnna.cz
telefon: +420 602 631 928

Úřední hodiny

Středa 8:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 16:00

Kreditní komise

Adresa

Česká asociace sester
Kreditní komise
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
telefon: +420 222 514 797

Úřední hodiny

Úterý 12:00 – 16:00
Středa 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:30

[BANNER] Slavnostní setkání [BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence [LOGO] edusestra Linet Scholaris

Partneři ČAS:

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]