Projekt Nursing Now ČR

Chceme zvýšit prestiž profese sester

Více informací

 

Nejbližší akce

Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí - www.diakonicka-akademie.cz

Prezidium
23.05.2019 - 13.01.2020

XXV. královehradecké ošetřovatelské dny - Péče o pacienta se stomií napříč obory, individualizovaná péče o pacienta, kazuistiky z oboru ošetřovatelství, vzdělávání
Možnost přihlášení
Pozvánka

Region Hradec Králové
12.09.2019 - 13.09.2019

4. královéhradecký perioperační den
Přihlášení
4.perioperden

Region Hradec Králové
19.09.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
19.09.2019

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí
Pozvánka na konferenci

Sekce pediatrická
21.09.2019

Celostátní konference ZL
Program

Sekce zdravotních laborantů
26.09.2019

Certifikovaný kurz Péče o stomika - podzimní termíny (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
30.09.2019 - 30.10.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
03.10.2019

„7. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové“
Pozvánka
Pozvánka - detail
Přihláška

Sekce chirurgických oborů
04.10.2019 - 05.10.2019

Certifikovaný kurz - Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
Přihláška
Pozvánka

Sekce domácí péče
14.10.2019 - 18.10.2019

Aktuality

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti, současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.
Přečíst celou zprávu...

15.07.2019

Evropská federace studentů ošetřovatelství
se sejde v říjnu 2019 v Aténách

Evropská federace studentů ošetřovatelství se sejde v říjnu 2019 v Aténách. A co čeští studenti ošetřovatelství? S nápady se hlaste u předsedy studentské sekce ČAS.
Request for support for European Nursing Students Association

2.07.2019

Obezitologie a bariatrie 2019

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2019. V případě zájmu si prohlédněte program a detaily k přihlašování.

2.07.2019

IV. Sympozium dekubity
Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Česká spolešnost pro léčbu rány si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium dekubity, které se uskuteční 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž. Pozváni jsou též zahraniční řečníci Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland) a Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom).
V případě zájmu si můžete prohlédnout první oznámení a můžete se zaregistrovat.

24.06.2019

Nová sekce ČAS

Od dnešního dne se můžete přihlásit do nové sekce ČAS! V Multioborové sekci jsou vítáni kolegové se zájmem o komunikaci a informace napříč obory. Více o sekci a její činnosti najdete na tomto odkazu.

22.06.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku
Kompetentní sestra 21. století

6.06.2019

Spojená akreditační komise se spolu s ČAS podílí jako aplikační garant na projektu Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester TL01000094, realizovaného Univerzitou Pardubice.
Problematika kompetencí a vzdělávání zdravotnických pracovníků je nedílnou součástí akreditačních standardů SAK a akreditovaná pracoviště mají s řešenou problematikou širší zkušenost. Z uvedeného důvodu si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí projektu.
Zde můžete dotazník vyplnit.
Prosíme Vás o vyplnění (zabere cca 10 minut a poslouží dobré věci), a to nejpozději do 16. června 2019, kdy bude dotazník uzavřen.
Předem Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. Váš názor nás zajímá. Výstupy z projektu budou rovněž předány Ministerstvu zdravotnictví.

Nursing Now v Česku má své patrony

2.06.2019

Patrony kampaně NursingNow v Česku se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana Zagorová.

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek (předseda POUZP), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky).

Sledujte 29.5. pořad Dobré ráno

28.05.2019

Česká televize studio Ostrava pozvala paní Mgr. Portlovou do celostátního vysílání pořadu Dobré ráno. Ve středu, 29.5. od 6.30 do 8.30hod v něm bude mít asi čtyři pětiminutové vstupy na téma zdravotní sestra a sestra roku v přímém přenosu.

Ceny Florence Nightingalové byly uděleny

27.05.2019

Před týdnem, tedy v úterý 21.5., byly uděleny ceny Florence Nightingalové. Slavnost se konala v divadle U Hasičů a příjemným večerem provázela Renata Tydlačková.
Oceněna byla za celoživotní dílo Květa Prouzová, DiS.. Za rozvoj ČAS Bc. Anna Skalická. Cenu za rozvoj ošetřovatelství si odnesla Mgr. Nina Müllerová a cenu za rozvoj oboru obdržela Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D..
Mimořádnou cenu za statečnost získaly Martina Hédervári a Kateřina Svobodová.
Všem oceněným velmi gratulujeme.

Fotografie z průběhu večera
Oceněné sestry
Oceněné sestry s prezidentkou ČAS
Z průběhu večera
Oceněná Bc. Anna Skalická

Nový odborný časopis Praxe

25.05.2019

Představujeme vám nový odborný časopis pro nelékaře s názvem Praxe. Zajímavé články, novinky, a vše, co vás zajímá. Stačí se jen zaregistrovat. Členkou redakční rady je i Mgr. Ilona Antoníčková z Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS.
Jak se vám líbí první číslo nám můžete napsat na naši facebookovou stránku. Budeme rádi.

XXVI. pražské chirurgické dny
"Jiráskovy dny"

24.05.2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019.
Konat se budou ve dnech 24. října – 25. října 2019 v Praze, Clarion Congress Hotel Prague.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit.

8. konference o nemocničním kaplanství

24.05.2019

Asociace nemocničních kaplanů Vás zve na 8. konferenci o nemocničním kaplanství. Konference se bude konat 18. června 2019 pod záštitou Ekumenické rady církví, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a radní hlavního města Prahy pro bydlení a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze Staroměstské nám. Praha 1.
Podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Zaujme-li Vás obsah, můžete se rovnou přihlásit.

„Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“
Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

20.05.2019

Prosíme vás jménem HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. o pomoc s vyplněním dotazníku, který je součástí celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“. Možnost hlasování je otevřena do 31.8.2019. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané očima zaměstnanců a pacientů a je zaměřen na jejich bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

Dotazník k vyplnění

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER