Pomáháme sestřičkám

Podívejte se na web www.pomahamesestrickam.cz

Informace k účtu a DMS

 

Nejbližší akce

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii (pozvánka)

Sekce gastroenterologická a hepatologická
07.11.2019 - 01.06.2020

KAPACITA NAPLNĚNA V. odborná konference nelékařských zdravotnických pracovníků s názvem „Z oboru do oboru“
Pozvánka

Region Motol - Praha
08.04.2020

Kontinuita péče po propuštění z nemocnice

Region Hradec Králové
21.04.2020

38. kongres České nefrologické společnosti
Program sester a techniků bude probíhat 23.4.2020
Více informací o kongresu www.kongrescns2020.cz

Sekce nefrologicko - urologická
23.04.2020

ZRUŠENO - vzhledem k situaci kolem Covid-19 se konference ruší. Uskuteční se na podzim v Praze, o novém termínu budeme informovat.
XXVII. Konference sester na téma: Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi
Program konference

Sekce pneumologická
16.05.2020

Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí "Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí". M. Ueshoiba
První oznámení
Pozvánka a detailnější informace

Sekce perioperačních sester
04.06.2020 - 05.06.2020

XIV. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Region Hradec Králové
04.06.2020

XXVI. královehradecké ošetřovatelské dny

Region Hradec Králové
10.09.2020 - 11.09.2020

5. královéhradecký perioperační den

Region Hradec Králové
24.09.2020

Akce STOP dekubitům ve spolupráci s pracovní skupinou sester specialistek ošetřující chronické rány a defekty

Region Hradec Králové
01.11.2020 - 30.11.2020

Aktuality

Linka kolegiální podpory

Do provozu byla uvedena Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou peer pomoc zdravotnickým pracovníkům. Z pověření MZČR ji kompletně zajišťují peeři a psychologové. K dispozici je nonstop.
(Po prokliku obrázku naleznete více detailů)

2.04.2020

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Celý dokument

31.03.2020

Upřímnou soustrast

Česká asociace sester vyjadřuje lítost nad úmrtím naší kolegyně z Thomayerovy nemocnice. Upřímnou soustrast celé rodině. Je nám to velmi líto.....

30.03.2020

Jak rychle zapojit dobrovolníky - virtuální konzultace

Rozhodli jsme se nabídnout nemocnicím zdarma pomoc s přípravou a zaškolení odborníků, které je třeba rychle zapojit do práce.
Víme, že času není nazbyt, proto nabízíme nyní rychlou virtuální konzultaci - 27. března od 10.00 do 12.00 hodin. Jedná se o prostor pro konzultace, jak nastavit efektivní způsob práce s dobrovolníky v nemocnicích.
Rádi pomůžeme.
Stačí zavolat na +602 351 512 o link na konzultace.
V případě, že Vám daný termín nevyhovuje, ozvěte se, domluvíme se.

26.03.2020

Výzva na pomoc všem poskytovatelům domácí zdravotní péče, sestrám, kolegyním a kolegům

Informace k výzvě v rádiích.
Společně se sekcí Domácí péče organizujeme výzvu na pomoc všem poskytovatelům domácí zdravotní péče, sestrám, kolegyním a kolegům, kteří jsou v terénu a nemají ochranné pomůcky.
Níže najdete odkaz na krátký dotazník pro všechny, kdo se chtějí zapojit, ať už pomoc potřebují, nebo pomoc nabízejí.
Potřebujete, nebo nabízíte roušky, ochranné oděvy, rukavice, desinfekce, potřebujete vyzvednout léky, nákup, nebo se chcete zapojit jako dobrovolníci, vyplňte krátký dotazník nabídky či poptávky.
Předsedkyně sekce domácí péče paní Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA se pokusí vaše kontakty propojit a maximálně pomoci s předáním nejpotřebnějším.
Pište nám, jsme tu pro vás 24 hodin denně.
Dotazník k vyplnění

24.03.2020

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

Standardní a bariérová nemocniční opatření

24.03.2020

Je velmi důležité rozumět všem typům opatření, se kterými se v nemocnici můžeme setkat za různých okolností. Tato opatření jsou obecně známá a jsou vydána Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention—CDC). Jsou podporována a dodržována po celém světě. V těchto dnech je potřeba je znát více než kdy jindy.
Ať už je znáte z paměti tak, že kdyby vás vzbudil někdo vnoci, přeříkáte mu je a chcete si toto jen zopakovat, nebo pokud je zas až tak dobře neznáte, přinášíme vám je v češtině díky naší kolegyni Zuzaně Tomáškové.
Standardní a bariérová nemocniční opatření

Od 23. 3. výborná káva a občerstvení v nemocnicích

24.03.2020

Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a Perfect Canteen & Catering by Filip Sajler bude od pondělí 23. března pro sestřičky ve vybraných nemocnicích výborná káva a občerstvení. Samozřejmě zdarma a samozřejmě za maximálně bezpečných podmínek. Stačí si jen najít chvilku a přijít si „dobít baterky“.
Milé sestřičky, jste úžasné a doufáme, že vám tato maličkost dokáže zpříjemnit vaši náročnou a obětavou práci, která je kriticky důležitá pro celé Česko!
Kde a kdy nás najdete
· V pondělí 23. 3. se na vás těšíme ve 14:00 hod. v pražském IKEMu a Thomayerově nemocnici.
· V úterý 24. 3. nás najdete ve 14:00 hod. v nemocnici Litoměřice a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Další místa budou postupně doplňována na webu www.pomahamesestrickam.cz

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19

23.03.2020

Společný výukový materiál pro nemocnice České republiky, publikováno 16.3. 2020 k přečtení.
Bezpečné používání osobních ochranných prostředků

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

20.03.2020

S ohledem na současný stav, kdy poskytovatelé domácí zdravotní péče nedisponují dostatečným množstvím osobních ochranných prostředků, je nezbytné přijmout opatření, která umožní pokračování poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí alespoň u těch pacientů, u kterých je to s ohledem na jejich zdravotní stav nezbytně nutné a není možné ošetřovatelskou péči zajistit jiným způsobem. V situaci, kdy poskytovatel domácí zdravotní péče nemá pro zdravotníky v terénu dostatek osobních ochranných prostředků, doporučujeme zvážit následující opatření.

Děkujeme

19.03.2020

Velmi děkujeme za podněty ocenit současnou práci sester a dalších zdravotníků. Společnost momentálně vidí přínos sester a dalších zdravotníků a morálně je oceňuje: tleskáme jim z balkonů, mluví se o nich v médiích, dostávají kávu zdarma. Jak nám koronavirus dovolí, budeme pokračovat v kampani Nursing Now ČR, dokumentem Sestřičky, které snad pomohou pozitivní pohled společnosti na sestry udržet. Lidé píší, že zdravotníci by si zasloužili i speciální finanční odměnu, což je krásné gesto a zajímavá myšlenka. Až překonáme současnou krizi, společnost by měla prioritně umožnit, aby zdravotníků byl dostatek, měli slušné pracovní podmínky a byli placeni podle jejich přínosu a potřebnosti. Čemuž by mohla pomoci i Komora.

Unikátní nabídka hlídání dětí zdravotnickému personálu

13.03.2020

DOPLNĚNO
Je to tady: Web je hotov s přesahem do dalších krajů a postupně bude doplňován: Web Chci pohlídat.
Své požadavky a dotazy už nyní můžete směřovat na adresu chcipohlidat@spolekagora.cz.
Vašim dotazům a požadavkům se bude věnovat Rada spolku, která je připravena aktivně odpovídat. Děkujeme studentům!
Sdílejte a pomozte zdravotníkům s hlídáním dětí v této složité situaci.


***** Web spolku Agora.*****
Přejeme vám všem krásný den.
Máme naprosto úžasnou nabídku od Studentského spolku Agora.
Nabízíme vám pomoc při hlídání dětí v této, zejména pro zdravotníky, nelehké situaci.
Spolek AGORA působí na Pedagogické fakultě UK a sdružuje tedy budoucí učitele s vřelým vztahem k dětem. Vzhledem k současné situaci nabízí pomoc formou dobrovolnictví, která je momentálně v jejich silách - a to hlídání dětí sester (potažmo zdravotníků či zaměstnanců ve zdravotnictví). V dohledné době budou připraveny webové stránky, na kterých lidé budou mít možnost sdílet své nabídky a poptávky. Spolek chce pomáhat ve všech krajích a zapojit také studenty z dalších pedagogických fakult. Chtějí se držet oblasti zdravotnictví, protože si uvědomují, o jak důležitá povolání se v současné situaci jedná.
Sledujte naše webové stránky a Facebook, kde již brzy bude odkaz na registrační formuláře spolku Agora.
Napište nám případně na mail, zda byste této nabídky využili.

Tisková zpráva České asociace sester
Zvládnutí pandemie COVID-19

12.03.2020

Česká asociace sester předem děkuje všem sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům za jejich zvýšené úsilí při zvládání složité epidemiologické situace v České republice. Sestry, spolu s dalšími zdravotníky, jsou naprosto zásadním článkem při řešení nové epidemiologické situace v naší společnosti.
Aby mohl být nesporný potenciál všech zdravotníků využit co nejlépe, je potřeba jednotlivé úkoly pečlivě plánovat na národní a lokální úrovni i za účasti odborníků ošetřovatelství a dalších oborů. V této situaci je velmi důležitá úzká spolupráce členů v rámci multidisciplinárního týmu.
Je nutné vzít v úvahu současný nedostatek sester, jejich vysoké pracovní zatížení a další povinnosti, např. rodičovské. Česká asociace sester v této chvíli dostává od spoluobčanů nabídky na inovativní řešení nastalých problémů (např. hlídání dětí zdravotníků, role studentů zdravotnických oborů při výpomoci ve zdravotnických zařízeních) a je připravena angažovat se v jejich implementaci.
Děkujeme všem zdravotníkům za jejich práci a jsme si jisti, že společně přispějeme ke zvládnutí této nové a vážné situace!
S přátelským pozdravem,
Za prezidium ČAS
PhDr. Martina Šochmanová, M.B.A.
Prezidentka České asociace sester
TZ ke stažení

Sestřičky - nový dokumentární seriál

9.03.2020

Máte pocit, že povolání sester je v médiích špatně zobrazované? Že kvůli některým televizním seriálům dochází k pokřivení vnímání skutečné práce, kterou vykonáváte? Změnit se to pokusí nový šestidílný seriál Sestřičky, jehož premiéra bude dnes, 9. 3. 2020 ve 21:05 na ČT1. Iniciátorkou tohoto observačního dokumentu byla prezidentka ČAS Martina Šochmanová. Rozhovor s ní a s režisérkou pořadu Bárou Kopeckou si můžete poslechnout od 39:40 v pořadu Studio 6.