Léčba závislosti na tabáku

Navštivte stránky společnosti

Více informací

 

Nejbližší akce

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Prezidium
03.04.2019 - 18.06.2019

Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí - www.diakonicka-akademie.cz

Prezidium
23.05.2019 - 13.01.2020

VIII. kongres s mezinárodní účastí - Riziko se objevuje vždy, když nevíte, co děláte (pozvánka s programem)

Sekce perioperačních sester
06.06.2019 - 07.06.2019

Relaxační den

Region Motol - Praha
08.06.2019

Avon pochod

Region Motol - Praha
15.06.2019

8. konference o nemocničním kaplanství
Program konference
Přihláška

Prezidium
18.06.2019

13. konference všeobecných sester a radiologických asistentů
Pozvánka

Region Hradec Králové
20.06.2019

XXV. královehradecké ošetřovatelské dny - Péče o pacienta se stomií napříč obory, individualizovaná péče o pacienta, kazuistiky z oboru ošetřovatelství, vzdělávání
Možnost přihlášení
Pozvánka

Region Hradec Králové
12.09.2019 - 13.09.2019

4. královéhradecký perioperační den

Region Hradec Králové
19.09.2019 - 01.01.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
19.09.2019

Aktuality

XXVI. pražské chirurgické dny
"Jiráskovy dny"

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019.
Konat se budou ve dnech 24. října – 25. října 2019 v Praze, Clarion Congress Hotel Prague.
Máte-li o kongres zájem, můžete si prohlédnout pozvánku, nebo se rovnou přihlásit.

24.05.2019

8. konference o nemocničním kaplanství

Asociace nemocničních kaplanů Vás zve na 8. konferenci o nemocničním kaplanství. Konference se bude konat 18. června 2019 pod záštitou Ekumenické rady církví, ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a radní hlavního města Prahy pro bydlení a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze Staroměstské nám. Praha 1.
Podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Zaujme-li Vás obsah, můžete se rovnou přihlásit.

24.05.2019

„Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“
Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

Prosíme vás jménem HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. o pomoc s vyplněním dotazníku, který je součástí celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2019 z pohledu zaměstnanců“. Možnost hlasování je otevřena do 31.8.2019. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané očima zaměstnanců a pacientů a je zaměřen na jejich bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

Dotazník k vyplnění

20.05.2019

12. května je Mezinárodní den sester

12. května oslavuje celý svět Mezinárodní den sester. Tento důležitý den není jen výročím narození Florence Nightingale, ale je oslavou naší profese, připomenutím náročné, odpovědné a záslužné práce sester, žen, matek a manželek, které si ve svém životě zvolily tuto profesi a jejich rodiny s nimi jejich cestu sdílí. Ať jméno Florence Nightingale připomene celému světu toto náročné, vysoce odborné a prestižní povolání.
Přejeme vám všem, ať si tento krásný den užijete, ať už budete v práci nebo se svou rodinou.

10.05.2019

Žádost o pomoc s dotazníkem
Management bolesti v pooperačním období

Jmenuji se Denisa Macková a jsem studentkou doktorského programu v oboru Ošetřovatelství na LF v Ostravě. V rámci dizertační práce zpracovávám téma: Management bolesti v pooperačním období – znalosti a zkušenosti všeobecných sester.
Ke splnění cílů práce je nutná spolupráce všeobecných sester, které pečují o pacienty v pooperačním období. (Prosím o vyplnění pouze všeobecné sestry poskytující přímou péči chirurgickým pacientům).
Délka vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Dotazník je anonymní.
Chci vyplnit dotazník
Děkuji
Mgr. Denisa Macková, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

3.05.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Další aktuality

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí

2.05.2019

Pediatrická sekce ve spolupráci s dětským oddělením Jindřichův Hradec Vás zvou na celostátní odborný seminář
1. PUTOVNÍ SOUROZENEC SOBĚSLAVSKÝCH KONFERENCÍ
V sobotu 21. 9. 2019 v sále restaurace Klenovice u Soběslavi
Více informací naleznete v pozvánce.

Žádost o pomoc s dotazníkem
Sestra v urogynekologické ambulanci

29.04.2019

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé závěrečné práce ve Specializačním vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Název je „Sestra v urogynekologické ambulanci“. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné, poslouží jako podkladový materiál k vyhodnocení a možnému vytvoření certifikace kurzu pro proškolení sester v ambulancích gynekologicko-porodnického oddělení.
V tomto dotazníku, prosím odpovězte na otázky tak, že označíte odpověď křížkem. Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci. U jedné otázky Vás prosím o vlastní zformulování Vašeho názoru.
Prosím o vyplnění dotazníku
Děkuji za ochotu a čas, Lucie Houfková Všeobecná sestra, gyn.-por- odd. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Náš zástupce na světovém zdravotnickém shromáždění WHO

24.04.2019

Člen ČAS, všeobecná sestra Michal Češek pojede na květnové zasedání přidružené ke Světovému zdravotnickému shromáždění WHO. V rámci iniciativy Nursing Now se mladé sestry mohou zúčastnit jednání v Ženevě těsně před ročním Světovým zdravotnickým shromážděním. Sestry čeká setkání s pracovníky WHO a účast na Světovém zdravotnickém shromáždění, aby lépe pochopily význam mezinárodní zdravotní politiky a jak ji ovlivnit. Tam, kde je to možné, se také setkají s delegacemi z vlastních zemí. Na akci se přihlásilo přes 750 sester z celého světa a na základě motivačního dopisu, životopisu a referencí bylo vybráno pouze 30!
Více o akci

Konference - Sestra v nové době

24.04.2019

Institut klinické a experimentální medicíny si vás dovoluje pozvat na konferenci "Sestra v nové době" Konference se koná 14. 5. 2019 v kongresovém sále IKEM Více informací si můžete přečíst v programu .

Sestra v EU

18.04.2019

Rádi bychom vás pozvali na odbornou konferenci „Sestra v EU“, u příležitosti mezinárodního dne sester.
Termín a místo konání: 13. 5. 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské náměstí 1.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Detailnější informace na pozvánce a v programu.

Workshop Role onkologické sestry

17.04.2019

Srdečně všechny zveme na workshop Role onkologické sestry, který se uskuteční 12. 6. 2019 v rámci mezinárodní konference RECH TO RECOVERY INTERNATIONAL PRAGUE 2019 (pozvánka).

Péče o pacienta před, při a po radiační terapii...

11.04.2019

Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si Vás dovoluje pozvat na Edukační seminář pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese - Péče o pacienta před, při a po radiační terapii... , který se koná ve čtvrtek 23. 05. 2019, Na Bojišti 1, Praha 2, II. patro. Edukační seminář radiace.

Školící akce

28.03.2019

Region Praha všechny srdečně zve na svou školící akci (pozvánka), která se uskuteční 25. 4. 2019 v FN Motol.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER