Projekt Nursing Now ČR

Chceme zvýšit prestiž profese sester

Více informací

 

Nejbližší akce

Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí - www.diakonicka-akademie.cz

Prezidium
23.05.2019 - 13.01.2020

Management rizik ve zdravotnictví BASIC
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který Vám umožní zorientovat se v současné problematice managementu rizik a Implementačním modelu rizik určeného pro zdravotnická zařízení. Vytvoříte si představu o vztahu managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu a získáte přehled o využitelných metodách identifikace, analýzy a hodnocení rizik v prostředí zdravotnického zařízení.
Basic - pozvánka
Možnost přihlášení

Prezidium
19.09.2019

4. královéhradecký perioperační den
Přihlášení
4.perioperden

Region Hradec Králové
19.09.2019

Komfort nemocného novorozence na oddělení RES/JIP
Detail kurzu

Sekce neonatologická
19.09.2019

6. Zlínská gastroenterologická konference 2019
Program konference
Pozvánka

Sekce gastroenterologická a hepatologická
20.09.2019

1. putovní sourozenec soběslavských konferencí
Pozvánka na konferenci

Sekce pediatrická
21.09.2019

Management rizik ve zdravotnictví ADVANCED
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět vytvořit smysluplný koncept managementu rizik pro celé zdravotnické zařízení. Budete schopni identifikovat klinická i neklinická rizika v procesech, aktivech či cílech. Naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik jako součást Implementačního modelu rizik pro zdravotnická zařízení.
Advanced - pozvánka
Možnost přihlášení

Prezidium
26.09.2019

Celostátní konference ZL
Program

Sekce zdravotních laborantů
26.09.2019

Certifikovaný kurz Péče o stomika - podzimní termíny (pozvánka)

Sekce traumatologicko - ortopedická
30.09.2019 - 30.10.2019

Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na prakticky zaměřený odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC a ADVANCED. Během vzdělávací akce v rámci Implementačního modelu rizik navrhnete koncept managementu rizik pro Vaše zdravotnické zařízení. Vydefinujete cíle, procesy a aktiva a identifikujete rizika ve Vaší organizaci. Posoudíte klinická a neklinická rizika pomocí vybraných metod. Navrhnete účinná opatření ke snížení vysokých a kritických rizik.
Practical - pozvánka
Možnost přihlášení

Prezidium
03.10.2019

Aktuality

Dovolená v kanceláři

12. - 20. 9. 2019 bude kancelář z důvodu dovolené zavřená. V urgentních případech nás kontaktujte telefonicky na +420 602 631 928.
Děkujeme

12.09.2019

Odborná konference regionu Praha

Region Praha a sekce nukleární medicíny si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci, která se bude konat 12. 10. 2019 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze.
Program konference

10.09.2019

Odborné vzdělávací konference SAPERE

Společnost SAPERE ve spolupráci s ČAS si Vás dovoluje pozvat na sérii konferencí s tématy
- Prevence a léčba poruch hlasu u hlasových profesionálů, ukázka hlasové rehabilitace
- Doporučené postupy v terapii kašle pro děti do 2 let
- Nespavost aneb když počítání oveček nepomáhá
- Péče o diabetického pacienta z pohledu lékárníka
- Praktický pohled na interakce léčiv
Pozvánka a program
Možnost přihlášení

10.09.2019

Akce našeho partnera
Institutu managementu rizik

Management rizik ve zdravotnictví BASIC
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který Vám umožní zorientovat se v současné problematice managementu rizik a Implementačním modelu rizik určeného pro zdravotnická zařízení. Vytvoříte si představu o vztahu managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu a získáte přehled o využitelných metodách identifikace, analýzy a hodnocení rizik v prostředí zdravotnického zařízení.
Basic - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 19. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví ADVANCED
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět vytvořit smysluplný koncept managementu rizik pro celé zdravotnické zařízení. Budete schopni identifikovat klinická i neklinická rizika v procesech, aktivech či cílech. Naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik jako součást Implementačního modelu rizik pro zdravotnická zařízení.
Advanced - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 26. 09. 2019
Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL
Vážení příznivci managementu kvality a řízení rizik ve zdravotnictví, Institut managementu rizik si Vás dovoluje pozvat na prakticky zaměřený odborný kurz, který navazuje na kurz Management rizik ve zdravotnictví BASIC a ADVANCED. Během vzdělávací akce v rámci Implementačního modelu rizik navrhnete koncept managementu rizik pro Vaše zdravotnické zařízení. Vydefinujete cíle, procesy a aktiva a identifikujete rizika ve Vaší organizaci. Posoudíte klinická a neklinická rizika pomocí vybraných metod. Navrhnete účinná opatření ke snížení vysokých a kritických rizik.
Practical - pozvánka
Možnost přihlášení
Termín konání: 03. 10. 2019

2.09.2019

Zážitkový program v Praze a vstupy na veletrh zdarma pro členskou základnu ČAS

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno ČAS,
zveme vás na veletrh PRAGODENT, který proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 3.-5.10.2019, souběžně ve dnech 4.-5.10. proběhnou Pražské dentální dny pořádané Českou stomatologickou komorou.
Pro zájemce - členky a členy České asociace sester je připravený zážitkový program TEETH&FUN: Mimopražští návštěvníci mohou využít slevu na ubytování i s celou rodinou v AQUAPALACE HOTEL v Čestlicích, je zde připraven speciální
promokód PRAGODENT a nastaven balíček pro slevu na ubytování a zároveň režim 1 noc ubytování = 2 dny zábavy v aquaparku ( volný vstup )
- Pro zájemce z řad návštěvníků jsou připraveny na výběr komentované vycházky Prahou - tématicky vybrané pro děti i dospělé, nabídku naleznete na webových stránkách uvedených níže. Vycházky jsou bezplatné, stačí si jen zarezervovat místo na uvedeném emailu.
- Na veletrhu je připraven také profesionální dětský koutek, kde mohou děti od 3 let pod odborným dohledem strávit čas zábavou, aby rodiče mohli v klidu navštívit veletrh, zajít na odbornou přednášku, atd.
- Prohlédněte si nabídku přednášek a workshopů na Pragodentu.
Více informací o Pragodentu.
Zde jsou elektronické vstupenky - pozvání od České asociace sester. Po zadání údajů k registraci zájemce obdrží do své zadané emailové schránky personifikovanou volnou vstupenku. Všichni držitelé vstupenky ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK jsou také srdečně zváni na společenský večer v pátek 4.10. od 19,00 hodin, kdy mohou shlédnout koncert skupiny FRAMUS FIVE a dalších kapel. Vstupenka také platí pro opakovaný vstup na veletrh.
Veškerá upřesnění a informace průběžně doplňujeme na webu www.pragodent.eu.

23.08.2019

Výhody členství v ČESKÉ ASOCIACI SESTER

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

Další aktuality

IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22.08.2019

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s LF Masarykovy univerzity v Brně a Českou asociací sester si vás dovoluje pozvat na IV. Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Sympozium se bude konat 8. listopadu 2019 v hotelu Voroněž v Brně od 9:00 do 17.00. Odbornou garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.. Podívejte se na podrobný program a oznámení.
Announcement in english

XXVII. Celostátní konference kardiochirurgické sekce

21.08.2019

Dovolujeme si vás pozvat na XXVII. Celostátní konferenci kardiochirurgické sekce, která se bude konat 22. listopadu 2019 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Pro bližší informace můžete shlédnout pozvánku a pro přihlášení si stáhněte přihlášku.
Těšíme se na vaši účast.

Diskuze o nové formě organizace pro nelékařské profese

12.08.2019

Vážené kolegyně, kolegové, členská základno a další zdravotnické profese.
V současné době se stále mluví a píše o našem úsilí prosadit stavovskou organizaci, která by hájila zájmy nelékařského zdravotnického personálu.
Vše je pravda, návrh je podán, avšak, snad pro jednoduchost věci samé, je v médiích uváděno pouze úsilí sester a komoru pro sestry. Chceme vás proto ujistit, že bojujeme za všechny další nelékařské profese, které by komora sdružovala. Jedná se o profese, které v současnosti ČAS zastřešuje, ale i další, které by měly zájem nás podpořit a být komorou zastřešeny. Dále vás chceme ujistit, že členství by povinné nebylo, povinnost by byla se registrovat, neboť do současné doby neexistují přesné statistiky o počtu nelékařů v naší republice.
Věřte, že jsme organizace, která hájí zájmy všech nelékařských profesí. Prosíme o vaši podporu a důvěru v naše kroky.
Vaše Česká asociace sester, vaše prezidium
Chceme vlastní komoru, oznámily zdravotní sestřičky.

IV. Relaxační víkend

11.08.2019

Výbor Moravskoslezského regionu ČAS pořádá pro členy regionu ve dnech 4. - 6. 10. 2019 ,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“ v hotelu Lázně Kostelec. Závazné přihlášky je potřeba zaslat do 30.8.. Přečtěte si, prosím, více detailů.

Podle MZ už sestry neodcházejí tolik, jako dříve

1.08.2019

Prezidium České asociace sester, v tomto případě zástupkyně prezidia Mgr. Renata Tydlačková, reaguje na vyjádření MZ a dotazy novinářů k otázce počtu sester v republice a jejich odcházení na jiná pracoviště či do jiných zařízení, kde mohou prohlubovat svůj zájem o specializace a další odborné vzdělávání.
Podívejte se na celou reportáž.

6. podzimní pracovní den

31.07.2019

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na 6. podzimní pracovní den. Pozvání přijali MUDr. Radkin Honzák, CSc., Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc., PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D..
Konat se bude 3. 12. ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11 v Praze.
Pozvánka
Možnost přihlašování k aktivní účasti

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

15.07.2019

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti, současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.
Přečíst celou zprávu...

Obezitologie a bariatrie 2019

2.07.2019

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester si vás dovolují pozvat na celostátní konferenci Obezitologie a bariatrie 2019. V případě zájmu si prohlédněte program a detaily k přihlašování.