Bezpečná nemocnice

Bezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“.


Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s., Johnson & Johnson s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Českou asociací sester o. s. vyhlašují 6. ročník celostátní soutěže.

Celostátní soutěž s názvem „Bezpečná nemocnice“ je určena pro lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území naší republiky. Vyhlášení soutěže bude uveřejneno ve Zdravotnických novinách, na webových stránkách kraje Vysočina a na webových stránkách všech spolupracujících subjektu. Do soutěže jsou přijímány jak projekty již realizované, tak i projektové záměry.

Projekty je možné přihlašovat do dvou sekcí, a to technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínské.

Termín pro podávání projektu je od 1.7.2013 do 31.10.2013.

Více informací naleznete zde.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER