Linet Scholaris (e-learning)

Logo E-learning

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit efektivní výukový nástroj (e-learningové kurzy), který by účastníkům vzdělávání předal v jejich mateřském jazyce potřebné aktuální znalosti z oblasti zdravotnické techniky. Při tvorbě zmíněných kurzů bude využito výsledků z předešlých projektů (e-learningové kurzy v angličtině zaměřující se na oblast zdravotnické techniky); ty budou přeneseny do partnerských zemí a rozšířeny pro potřeby další cílové skupiny (zaměstnanci nemocnic). Záměrem projektu je rozvinout odborné znalosti cílové skupiny z odvětví zdravotnické technologie tak, aby odpovídaly poptávce na trhu práce. Jak bylo zjištěno, právě v odvětví zdravotnické technologie je nabídka vzdělávání nedostačující a mnohdy již neaktuální, neboť tento sektor zaznamenává rychlý vývoj.


Název projektu: E-learning – Přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybavení

Program: Lifelong Learning Programme / Leonardo da Vinci

Doba realizace: 1.10.2010 – 30.9.2012 (24 měsíců)

Žadatel / koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ)

Partneři: Wissner-bosserhoff GmbH (DE), LINET FRANCE S.A.S (FR), DESAN FLEX, S.L. (ES), Česká asociace sester (CZ), Městská nemocnice v Litoměřicích p.o.(CZ)

V rámci projektu byla nejdříve v partnerských zemích provedena analýza, jejímž cílem bylo prověřit, zda je reálné přenést dané kurzy ve formě e-learningu do jiného odvětví a pro odlišnou cílovou skupinu, tj. do zdravotnického/ne­mocničního sektoru. Dle výsledků analýzy bude vybrána ta část inovativního obsahu 6 původních kurzů, která odpovídá požadavkům cílové skupiny. Díky analýze budou také identifikována potřebná témata 3 nových kurzů. Všech 9 kurzů tak bude uzpůsobeno cílovým skupinám, testováno na pilotní skupině a následně přeneseno do nových zemí (Francie, Německo a Španělsko).

Hlavními výstupy projektu bude 9 e-learningových kurzů z oblasti zdravotnické techniky ve 4 jazykových mutacích (čeština, němčina, francouzština a španělština), tj. celkem 36 kurzů. Prostřednictvím těchto kurzů bude umožněno odborné vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnické techniky, a to v jejich mateřském jazyce.

Více informací naleznete zde.

Zpráva projektu 1/2012

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER