Nutriční péče v onkologii

Projekt, který bude probíhat v období 2011 – 2012 v pěti nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina, má za cíl vytvořit funkční standart nutriční péče o onkologicky nemocného v celém průběhu jeho léčby. Projekt je realizován za podpory České asociace sester ve spolupráci s krajem Vysočina, Českou onkologickou společností, Vysokou školou polytechnickou Jihlava a společností Nutricia. Autorkami návrhu jsou nutriční terapeutky z České asociace sester Tamara Starnovská, RNT a Eva Chocenská, RNT.

Nutriční péče o onkologicky nemocné v České republice je v současnosti řešena pouze segmentárně a nesystematicky. Pacient tak nemá shodné podmínky nutriční péče ve všech krocích léčby. Pro realizaci pilotního projektu byl cíleně osloven kraj Vysočina – zřizovatel 5 akreditovaných nemocnic, které mají díky zavedeným akreditačním standardům předpoklady pro nastavení vhodných postupů nutriční péče o onkologicky nemocné. Po jejich zavedení a ověření budou tyto systematické postupy podkladem pro tvorbu Standardu kvality nutriční péče o onkologicky nemocného s celostátní působností. Standard kvality nutriční péče o onkologicky nemocného představuje základní předpoklad pro unifikaci podmínek nutriční péče o pacienty s nádorovým onemocněním v celé České republice.

Bohužel každý třetí obyvatel České republiky má v průběhu života onkologické onemocnění a každý čtvrtý na ně umírá. Ročně je nově diagnostikováno přibližně 60 tisíc onkologických pacientů. Již v době stanovení diagnózy je zhruba 40% z nich podvyživených. Nejen onemocnění samotné, ale i jeho léčba je velmi často spojena se vznikem podvýživy. Podvýživa se vyskytuje u více než poloviny nemocných léčených pro maligní nádor a až 20% úmrtí u těchto nemocných je spojeno s malnutricí.

Tato situace vedla Českou asociaci sester k vytvoření koncepce projektu a oslovení České onkologické společnosti s krajem Vysočina včetně jím zřizovaných nemocnic. Ve spolupráci s uvedenými subjekty, které projevily zájem o řešení této problematiky i díky podpoře společnosti Nutricia, je možné zahájit realizaci projektu.

Jedním ze základních předpokladů pro zlepšení kvality života onkologicky nemocného a pro zvýšení účinnosti jeho léčby je adekvátní nutriční péče. Onkologicky nemocný proto profituje z včasné a kvalitní spolupráce s nutričním terapeutem, který mu zajistí přiměřenou výživu odpovídající jeho aktuálnímu stavu a potřebám. Nutriční terapeut dosud není standardní součástí multiprofesních týmů pečujících o onkologicky nemocné.

„Onkologické onemocnění zvyšuje nutriční potřeby pacienta a zároveň snižuje jeho schopnost přijmout potřebné množství živin a energie z běžné stravy“ uvádí za Českou asociaci sester Tamara Starnovská, jedna z autorek projektu. Důsledkem může být nedostatečná výživa, která zhoršuje průběh onemocnění a snižuje účinnost léčby. Cílem pilotního projektu je vytvořit funkční standard nutriční péče o onkologicky nemocného v celém průběhu jeho léčby.

Pro vice informaci kontaktujte:
Tamara Starnovská, RNT
e-mail: tam.s@centrum.cz

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER