Projekt Partnerství

Logo Lifelong Learning Programme

Posílení inovací v odborném vzdělávání a přípravě zdravotnického personálu v Evropě – Leonardo da Vinci (Partnership title: Enhancing innovation in education and training for medical staff in Europe).

Číslo projektu.: CZ/12/LLP-LdV/PS/134020

Informace

5. pracovní meeting, 6.6.2014, Praha

Zpráva projektu 2/2012

Zpráva projektu 3/2013

Zpráva projektu 4/2013

Zpráva projektu 1/2014

Spolupráce ČAS


Třetí pracovní den projektu – Francie


Pracovní setkání – Polsko

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER