Bc. Anna Skalická

Rok narození 1951
Anna Skalická
Bydliště
Praha
Vzdělání SZŠ Praha 1
zdravotní laborant
1966 – 1970
IDV PZ Brno
PSS lékařské metody v lékařské imunologii
1991 – 1992
IDV PZ Brno
kurz managementu
2002
2. LF UK Praha
bakalářské studium: zdravotní laborant 
2004 – 2007
Praxe FN Motol Praha
Oddělení klinické biochemie
zdravotní laborantka
1970 – 1989
FN Motol Praha
Ústav imunologie
úseková laborantka
1989 – 1992
FN Motol Praha
Ústav imunologie
vrchní laborantka 
1992 – dosud
Projekty Spoluúčast na výzkumných projektech a grantech
Stáže
Členství Členka prezidia České asociace sester
1994 – dosud
Víceprezidentka České asociace sester 2015 – dosud
Statutární zástupce prezidentky České asociace sester 2009 – 2010
Místopředsedkyně výboru Sekce zdravotnických laborantů České asociace sester 
2007 – 2011
Předsedkyně výboru Sekce zdravotnických laborantů České asociace sester 2011 – dosud
Členka výboru Sekce zdravotnických laborantů České asociace sester 
1992 – 2007
Členka rady pro národní standardy při MZ ČR 1998
Členka kreditní komise České asociace sester 2001 – dosud
Předsedkyně kreditní komise České asociace sester 2008 – dosud
Koordinátor pro činnost odborné a profesní organizace zdravotních laborantů 2001 – 2009
Členka akreditační komise MZČR
2005 – dosud
Ocenění
Jazykové
znalosti
angličtina, ruština
Zájmy četba, cestování

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER