Mgr. Jana Pultarová

Rok narození 1969
Jana Fejfarová
Bydliště
Benátky nad Jizerou
Vzdělání SZŠ Mladá Boleslav
dětská sestra
1984 – 1988
Kreo Plus s.r.o.
Rekvalifikační vzdělávací program Management
2001
NCO NZO Brno
PSS: Ošetřovatelská péče v neurologii
2006 – 2008
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
bakalářský obor: Ošetřovatelství
2002 – 2006
Fakulta humanitních studií UK v Praze
magisterský obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
2007 – 2009
NCO NZO Brno
Certifikovaný kurz: Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality
2010
Academy of Health Care Management s.r.o.
Kurz: Průvodce interním auditem ve zdravotnictví
2010
Fakulta humanitních studií UK v Praze
postgraduální obor: Aplikovaná etika
2014 – dosud
Praxe OÚNZ Mladá Boleslav
dětská sestra
1988 – 1990
Zdravotnická záchranná služba Mladá Boleslav
všeobecná sestra 
1990 – 1992
1994 – 1997
Zdravotnická záchranná služba Mladá Boleslav
staniční sestra 
1992 – 1994
2001 – 2003
Zdravotnická záchranná služba Mladá Boleslav
vrchní sestra 
2003 – 2004
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
Neurologické oddělení
vrchní sestra
2005 – 2010
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči 
2010 – 2012
MZ ČR
Oddělení zdravotního dohledu, vyšší ministerský rada
vedoucí
2013 – 2015
IKEM Praha
Úsek ošetřovatelské péče a kvality
manažer kvality
2015 – dosud
Projekty Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Rozvoj profesních kompetencí a dovedností zaměstnanců Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
CZ.1.04/1.1.02/35­.00358

2010 – 2011
Stáže

Členství Členka Prezidia České asociace sester
2015 – dosud
Členka výboru Sekce managementu České asociace sester 
2012 – dosud
Předsedkyně Disciplinární komise České asociace sester 
2015
Členka Pracovní skupiny pro Sazebník zdravotních výkonů České asociace sester 2000 – 2007
2015 – dosud
Ocenění
jazykové
znalosti
angličtina
Zájmy historie, příroda, sport

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER