Mgr. Jana Zelenková

Rok narození 1960
Jana Zelenková
Bydliště
Praha
Vzdělání SZŠ Klatovy
ošetřovatelka
1975 – 1977
SZŠ Klatovy
dětská sestra
1977 – 1980
IDV PZ Brno
DDP obvodních dětských sester
1988 – 89
IDV PZ Brno
PSS ošetřovatelství v alergologii a klinické imunologii 
1997 – 1998
3. lékařská fakulta UK Praha
bakalářský obor: Zdravotní vědy
1999 – 2003
1. lékařská fakulta UK Praha
magisterský obor: Učitelství zdravotnických předmětů 
2003 – 2005
NCO NZO Brno
PSS management ve zdravotnictví
2004
MŠMT ČR
Kurz management
2004
SAK ČR
Kurz pro auditory
2007
1. lékařská fakulta UK v Praze
Kurz metodiky a preventivní léčby závislosti na tabáku 
2007
Praxe Jesle Praha 2
dětská sestra
1981 – 1983
Poliklinika a LSPP Praha 5
obvodní dětská sestra, vrchní sestra 
1987 – 1994
FN Motol Praha
Pediatrická klinika
dětská sestra 
1995 – 1996
FN Motol Praha
Centrum alergologie a klinické imunologie
staniční sestra
1996 – 2008
FN Motol Praha
Pneumologická klinika
vrchní sestra 
2008 – dosud
ČIPA Praha
lektor
2006 – dosud
IPVZ Praha
externí lektor
2014 – dosud
Projekty Zdravá nemocnice
2012 – 2014
Stáže

Členství
Místopředsedkyně sekce sester ČSAKI ČLS JEP
2005 – dosud
Externí členka akreditační komise MZ ČR 2007 – dosud
Předsedkyně revizní komise Pneumologické sekce České asociace sester 2010 – dosud
Členka Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče České asociace sester 2011 – dosud
Členka prezidia České asociace sester
2015 – dosud
Ocenění Cena alergie – astma – bronchitida, ČIPA a nakladatelství TI­GIS 2009
Jazykové znalosti ruština, angličtina
Zájmy rodina, přátelé, zahrádka, divadlo, četba

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER