Mgr. Veronika Di Cara

Rok narození 1973
Veronika Di Cara
Bydliště
Polevsko
Vzdělání VZŠ Duškova, Praha
všeobecná sestra
1991 – 1993
1.LF UK Praha
bakalářské studium: ošetřovatelství
1993 – 1996
LF UP Olomouc
magisterské studium: management zdravotnictví
2002 – 2005
Queen Margaret University Edinburgh, Velká Británie
postgraduální studium: Ošetřovatelství 
2010 – dosud
Praxe Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
Interní oddělení
všeobecná sestra
1993 – 1996
Komunita pro klienty se speciálními potřebami, Botton Village, Velká Británie
asistentka, všeobecná sestra 
1996 – 1997
American Medical Center, Moskva, Ruská federace
Urgentní příjem
všeobecná sestra 
1997 – 1998
1.LF UK Praha
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
odborná asistentka 
1998 – 1999
2015 – dosud
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
Interní oddělení
všeobecná sestra
1998 – 1999
Univerzitní nemocnice St. Peter’s, New Jersey, U.S.A
Interní oddělení, Chirurgické oddělení
registrovaná sestra 
2000 – 2001
Domov důchodců Maria Frieden, Mannheim, SRN
všeobecná sestra 
2001 – 2002
1.LF UK Praha
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
odborná asistentka
2002 – 2009
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha
asistentka pro kvalitu péče
2003 – 2006
Nakladatelství Grada
externí překladatelka ošetřovatelských knih 
2003 – dosud
Eurostaff, s.r.o.
lektor výuky angličtiny pro zdravotníky 
2003 – dosud
Externí hodnotitelka projektů
2006 – dosud
Nemocnice Česká Lípa
Multioborová JIP
všeobecná sestra
2009 – 2013
Konzultantka MZ ČR v ošetřovatelství
2009 – dosud
Projekty Rainbow, projekt skupiny evropských škol vzdělávajících všeobecné sestry
téma: multikulturní ošetřovatelství
2003 – 2005
E-learning – transfer inovací v oblasti moderních zdravotnických pomůcek, projekt společnosti Linet a programu Leonardo da Vinci 
2010 – dosud
JA PaSQ – společná akce bezpečí a spokojenost pacientů
cíl: implementovat doporučení Evropské komise ke spolupráci v oblasti bezpečí pacientů mezi členskými státy a dalšími organizacemi
2011 – 2012
Bridge to Employment, projekt společnosti Johnson & Johnson, ve spolupráci s ČAS
cíl: prohloubení měkkých dovedností u studentů středních zdravotnických škol a iniciativa v plánování jejich vzdělávání a kariéry ve zdravotnictví
2011 – 2012
Stáže Nemocnice v SRN, Hamburg
profese sestry v SRN
1992
Nemocnice v Rakousku Graz, Griesskirchen
profese sestry v Rakousku
1993, 1994
Členství Zástupce České asociace sester v Evropské federaci sester 
2009 – dosud
Členka prezidia České asociace sester
2011 – dosud
Jazykové
znalosti
angličtina, němčina, ruština
Zájmy sport, volejbal, outdoor, pletení, literatura

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER