Regionální vzdělávání nelékařů v oblasti bezpečí a zdravotní péče

Regionální vzdělávání nelékařů v oblasti bezpečí a zdravotní péče

Česká asociace sester je nezisková odborná organizace, která se v souladu se záměry ICN orientuje na sledování a zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče. Aktivity ČAS jsou v této oblasti dlouhodobé a jsou součástí strategie do roku 2010. ČAS podporuje aktivity státu v oblasti sledování kvality a zvyšování bezpečí pacientů při poskytování zdravotní péče. Projekt navazuje také na Knihu bezpečí vydanou v roce 2007 ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Kontaktní osoba pro vaše dotazy: Lenka Šnajdrová, telefon: 774 709 194,
e-mail: snajdrova@zdravotni.cz.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER