Publikace ČAS

Seznam publikací České asociace sester (od roku 2000)

Repetitorium pro zdravotní sestry
2004

Sestra
2004

Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN
(překlad ICN)
2003

Etický kodex sester
(překlad ICN)
2003

Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče
2003

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
2003

Ošetřovatelská dokumentace v praxi
2003

Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z
2002

Vedení ošetřovatelské dokumentace
(brožurka)
2002

Kodex profesionálního chování registrovaných pracovníků
(brožurka)
2002

Jak zvládnout násilí na pracovišti
(překlad ICN)
2001

Společně proti násilí
(překlad ICN)
2001

Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester, České ošetřovatelství 8
2001

Adresář agentur domácí péče
2001

Kapesní průvodce zdravotní sestry
(druhé, přepracované a rozšířené vydání)
2001

Etický kodex České asociace sester
(brožurka)
2000

Anglicko – český příruční slovníček pro sestry
2000

Seznam publikací České asociace sester a České společnosti sester (do roku 1999)

Sestra pro akutní stavy od A do Z
1999

Etika v ošetřovatelské praxi
1999

Kardiologie pro sestry intenzivní péče
(spolupráce s autorem)
1998

ICN o regulaci sesterské profese
1998

Příručka pro ošetřování pacienta s cévní mozkovou příhodou
1998

Ošetřovatelská praxe
(překlad zprávy komise WHO)
1998

Evropské učební osnovy pro specializační kurz ošetřovatelské péče v nefrologii
1998

Zmírnění bolesti při nádorových onemocněních a paliativní péče
1998

Ošetřovatelství v akci (překlad publikace WHO)
1997

Kapesní průvodce zdravotní sestry
1996

Evropské normy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi
1996

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER