Udine-C

UDINE-C je neformální skupina podporující přátelství, respekt a intelektuální výměny mezi zdravotníky, kteří se zajímají o rozvoj ošetřovatelského výzkumu; vzdělání a praktických dovedností sester mezi členskými zeměmi. Členství v UDINE-C není zpoplatněno, očekává se pouze, že členové budou spolupracovat na tvorbě výstupů (např. článků, hlášení a materiálů) v následujících oblastech:

• Výzkum v ošetřovatelství
• Projekty rozvíjející ošetřovatelství
• Každoroční konference a schůzky
• Výměna myšlenek, dovedností a lidských zdrojů

Informace

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER