Projekt vzdělávání nelékařů

Projekt s názvem „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen „Projekt vzdělávání nelékařů“) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož generálním dodavatelem pro MZ ČR je IPVZ.


Úvod

Tento projekt bude probíhat v období 2011 – 2013 ve 13. krajích ČR (kromě hlavního města Prahy). Projekt je realizován Aesculap Akademií ve spolupráci a pod záštitou České asociace sester v rámci projektu MZ ČR v koordinaci s IPVZ bude probíhat ve 12. krajích ČR (všechny kraje kromě Plzeňského kraje).

Cíl projektu

Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání určené pro nelékaře tzn. pořádání konferencí a seminářů pro nelékařské obory.

V každém kraji proběhne 2 – 6 konferencí a 4 – 12 seminářů (dle velikosti kraje) a to minimálně ve 3 městech každého kraje. Koncept organizace vzdělávání je navržen na principu jedné konference a dvou odpoledních seminářů v jeden den na jednom místě.

Najděte si svou konferenci či seminář dle jednotlivých měst.

Více informací včetně možnosti přihlášení se na akce naleznete zde.

Tematické zaměření

Tématické zaměření jednotlivých konferencí a seminářů bude:

Součástí každé konference a semináře budou také témata:

  • Právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům, komunikace
  • Řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců
  • Péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice

Poplatky

Účastnické poplatky jsou při splnění podmínek hrazeny ze zdrojů MZ ČR a ESF EU. Příjemci podpory jsou všichni zdravotničtí pracovníci v ČR s výkonem práce mimo území hl. města Prahy.

 Vzdělávání

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER