Detail domácí akce

Název: Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Pořádající sekce: Sekce traumatologicko - ortopedická
TERMÍN JE PLNĚ OBSAZEN

Typ akce: Certifikovaný kurz - jaro 2024

Popis kurzu: Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřování ran a kožních defektů. Nelékařští zdravotničtí pracovníci by měli mít dostatek informací o nových trendech a postupech v péči o rány. Získané vědomosti a dovednosti jim umožní snadnější a efektivnější ošeřování ran a defektů a přispějí ke zlepšení kvality života pacienta. Dovednosti a vědomosti získané v tomto kurzu by měly vést ke snížení počtu komplikací pacientů s ranami a defekty, zkrácení doby jejich hospitalizace a rehospitalizace.

Chci vidět: Detail akce
Datum konání: 18.03.2024Místo konání: Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER