Jak získat přístup

Přístup do všech částí stránek jste získali platným členstvím v České asociaci sester – zaplacením členských příspěvků.

Do kolonky „Člen číslo“ vyplňte vaše evidenční číslo přidělené při přihlášení do ČAS, vyplňte „heslo“. Heslo si můžete můžete změnit.

Pokud si nepamatujete vaše evidenční číslo, kontaktujte prosím kancelář ČAS: kancelar@cnna.cz

Pokud si nepamatujete heslo, můžete ho získat na této stránce.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER