Sekretariát

Bankovní spojení

Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 27033021/0100

Adresa

Česká asociace sester
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kancelar@cnna.cz
telefon: +420 222 523 818
IČO 00537161

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 – 15:00
Úterý 9:00 – 14:00
Středa 9:00 – 16:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00
Pátek 9:00 – 13:00

Dále po domluvě

Evidence členské základny

Adresa pouze pro korespondenci

Česká asociace sester
Evidence členské základny
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: evidence.clenu@cnna.cz

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí (KVA)

Adresa

Česká asociace sester
Kreditní komise
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
telefon: +420 222 514 797

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER