Detail domácí akce

Název: Novinky v péči o diabetika
Pořádající sekce: Sekce diabetologická
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem Sekce sester České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetologické sekce České asociace sester si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Novinky v péči o diabetika.
Konference se bude konat 23. února 2024 na Novotného Lávce (budova ČSVTS) v Praze.
Akce je určena pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky s profesním zájmem o problematiku diabetu.

Konferenční poplatky:
člen ČDS nebo člen ČAS……….0 Kč
ostatní…………………………….300 Kč

Předběžný program konference
Registrace na konferenci
Datum konání: 23.02.2024Místo konání:

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER