Detail domácí akce

Název: 40. kongres České nefrologické společnosti
Pořádající sekce: Sekce nefrologicko - urologická
Program kongresu ale bude tradiční. Vedle přednášek zahraničních řečníků budeme opět důraz klást na postgraduální a edukativní charakter většiny přednášek na témata klinické nefrologie, dialyzační terapie a transplantací ledvin. Zazní samozřejmě také volná sdělení a vyzvané přednášky českých autorů, kterým se v posledních 2 letech podařilo své práce publikovat v prestižních mezinárodních časopisech. Některá abstrakta budou prezentována formou posterů. Důraz budeme klást na aktivní účast především mladších řečníků, abychom jim pomohli získat zkušenosti tolik potřebné pro nezadržitelnou generační výměnu.
Přihlášení a web kongresu
Datum konání: 12.06.2024Místo konání: Cubex Centrum Praha

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER