Detail domácí akce

Název: Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním
Pořádající sekce: Prezidium
Cílem překládaného certifikovaného kurzu „Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním“ je prohloubit kompetenci sester v péči o tyto pacienty, včetně kontroly a titrace farmakoterapie dle definovaných algoritmů, zlepšení edukace pacientů, identifikace a triage kardiální dekompenzace v prvním kontaktu, zlepšení koordinace přechodu péče od poskytovatele lůžkové péče do ambulantní péče a skloubení péče o tyto pacienty s ostatními zdravotně-sociálními službami. Další informace o kurzu
Datum konání: 15.04.2024Místo konání: Teoretická část kurzu proběhne v Praze v IKEM
Praktické stáže proběhnou během jara 2024 v několika zařízeních v ČR (Všeobecná fakultní nemocnice Praha, EDUMED, IKEM, nemocnice Tábor)

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER