Detail domácí akce

Název: XXX. královéhradecké ošetřovatelské dny
Pořádající sekce: Region Hradec Králové
Popis Akce
Název akce: XXX. královéhradecké ošetřovatelské dny Ilustrační obrázek
Datum konání: 12. - 13. 9. 2024
Místo konání: EA Congress Hotel ALDIS, Hradec Králové
Má akce garanci ČAS? Ano
Je akce zvýhodněná pro člen(k)y ČAS? Ano
Podívat se na: pozvánku
Chtěl/a bych se: zaregistrovat
Odkaz na web: www.osetrovatelskedny.cz

Témata konference:
30 let pořádání Královéhradeckých ošetřovatelských dní
Jak nám pomáhají moderní technologie?
Péče o pacienta s kožními defekty, dekubity
Kazuistiky z ošetřovatelské praxe
Vzdělávání

Datum konání: 12.09.2024Místo konání: EA Congress Hotel ALDIS, Hradec Králové

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER