Detail domácí akce

Název: Český transplantační kongres 2024
Pořádající sekce: Prezidium
Český transplantační kongres 2024
4. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
3. edukační symposium České transplantační společnosti

Odborný obsah je tradičně zaměřen na problematiku transplantační medicíny z různých pohledů jednotlivých odborností. Jedná se o témata naší každodenní praxe, témata výzkumná i o zamyšlení nad současným stavem a budoucností transplantací. Toto setkání nabízí nejen prezentaci odborných témat, ale i možnost diskuzí, jak v rámci oficiálního programu, tak i formou neformální výměny názorů z různých perspektiv.
Kromě bloků postgraduálních přednášek zvaných řečníků bude dán dostatek prostoru pro volná sdělení, která budou vybírána z nejlepších abstraktů. Součástí programu je také blok Mladých transplantologů.
Významnou část programu budou tvořit sdělení sester, která budou představena v několika blocích.
Nepostradatelnou součástí všech transplantačních programů je práce klinických koordinátorů/koordinátorek, jejichž sdělení budou zaměřena na koncepci a úskalí koordinace transplantací.
Transplantační medicína je více než jiné obory založena na multidisciplinární spolupráci, a právě takováto setkání mohou přispět k vzájemnému porozumění a výměně důležitých informací. Proto jsme rádi, že se na plánovaném kongrese setkají zástupci různých transplantačních center a různých odborností.

Chci se: podívat na program.
Chci se: registrovat na akci.
Datum konání: 24.04.2024Místo konání: Špindlerův Mlýn, Hotel Harmony

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER