Detail domácí akce

Název: 1. Česko-Slovenská neonatologická konference
Pořádající sekce: Sekce neonatologická
Popis Akce
Název akce: 1. Česko-Slovenská neonatologická konference Ilustrační obrázek
Datum konání: 11. - 12. 10. 2024
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Má akce garanci ČAS? Ano
Je akce zvýhodněná pro členky ČAS? Ano
Podívat se na: pozvánku
Chtěl/a bych se: zaregistrovat

Péče o novorozence není jen záležitostí neonatologie, ale též ostatních oborů, jako jsou je například perinatologie a porodnictví. Mezioborová spolupráce je velmi důležitá a i my cítíme potřebu ji podpořit naší konferencí. V prvním ročníku se chceme zaměřit hlavně na témata z porodnictví a neonatologie, která nás společně propojují. Můžete se těšit na přednášející z České republiky i Slovenska - jak na lékaře, tak na zástupce ošetřovatelské profese.

Datum konání: 11.10.2024Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER