Detail domácí akce

Název: Vzdělávání všeobecných sester v péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN
Pořádající sekce: Prezidium
Popis Akce
Název akce: „Vzdělávání všeobecných sester v péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN“ Ilustrační obrázek
Datum konání: 1. 10. - 15. 11. 2024
Místo konání: Praha a vybrané regiony
Má akce garanci ČAS? Ano
Je akce zvýhodněná pro členky ČAS? Ne
Podívat se na: pozvánku a detail
Odkaz na web: projektu

Kurz se věnuje vzdělávání všeobecných sester v problematice demencí, poruch kognitivních funkcí a Alzheimerovy nemoci. Je zaměřen na poskytnutí praktických znalostí a dovednosti, které pomohou vytvořit lepší životní prostředí pro geriatrické pacienty. Během vzdělávání je kladen důraz na sdílení příkladů dobré praxe a získání funkčních nástrojů pro péči o cílovou skupinu pacientů.

Datum konání: 01.10.2024Místo konání: Praha a vybrané regiony

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER