Revizní komise

Informace pro pokladní jednotlivých sekcí – 2020

Ohledně letošních změn v kontrolování účetnictví sekcí pro Vás máme informace, které byly dohodnuty na pracovní schůzce členek Revizní komise a paní účetní ČAS:

Revize účetnictví za rok 2019

Sekce, které mají málo dokladů a sekce, které jsou schopny doklady okopírovat,  prosíme, posílejte výhradně  elektronicky.  Pro sekce, které v současné době zatím nejsou schopny kopírovat, je určen pouze jeden termín fyzické kontroly dne 15.2.2020 v kan­celáři ČAS, začínáme v 9,30. Prosíme, termíny časů si rezervujte u revizní komise nejdéle do 14.2.2020 pouze na email mi-noc@seznam.cz

Pro sekce, které posílají doklady elektronicky, je zde seznam, co je nezbytné ke kontrole posílat:

  • 1) pokladní kniha
  • 2) všechny pokladní doklady
  • 3) faktury
  • 4) karta majetku (letos dodají všichni, další roky pouze při změně stavu)
  • 5) dohody o provedení práce (nemusí být uzavírány pouze na jeden rok pokud někdo soustavně spolupracuje,stačí na celou dobu činnosti)
  • 6) cestovní příkazy
  • 7) hmotná odpovědnost (letos všichni, další roky pouze při změně)
  • 8) tabulka vyúčtování sekcí
  • 9) kopie bankovních výpisů pošlou pouze sekce, které nemají účet u KB, ale u jiné banky
  • 10) vyúčtování vzdělávacích akcí si vedou sekce, položky jsou zaneseny v celkovém přehledu a není tedy třeba pokladní doklady kopírovat a posílat.

Pro revizi za rok 2020 tedy z uvedených materiálů vypadnou body 4, 5, 7

Vaše Revizní komise a paní účetní

V Praze dne 10.2.2020


Zpráva revizní komise ČAS za rok 2008

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER