Pracovní skupiny

Pro Seznam zdravotních výkonů

Více o skupině: pro Seznam zdravotních výkonů

Pro legislativu

Více o skupině: pro legislativu

Pro vzdělávání

Více o skupině: pro vzdělávání

Pro kvalitu ošetřovatelské péče

Více o skupině: kvalitu ošetřovatelské péče

Soudních znalců

Více o skupině: soudních znalců

Pro bezpečí zdravotníků

Více o skupině: pro bezpečí zdravotníků

[BANNER] Slavnostní setkání [BANNER] KAMBA Festival [BANNER] ONCO 2018 Festival [BANNER] Dekubity.eu EPUAP.ORG Výukové filmy Odznaky [LOGO] Florence [LOGO] edusestra Linet Scholaris

Partneři ČAS:

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]
 Obezitologie a bariatrie 2017