Členská přihláška

Údaje označené * jsou povinné.

Osobní údaje
Titul před jménem:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul za jménem:
Rodné číslo: * /
E-mail: *
Mobilní telefon: *
Adresa pro korespondenci (pouze v ČR):
Ulice: *
Číslo popisne: *
Město/obec: *
PSČ: *
Pracoviště:
Název instituce: *
Název úseku/oddělení/kliniky: *
Ulice: *
Číslo popisné: *
Město/obec: *
PSČ: *
Telefon: *
Jazykové znalosti:
Nejvyšší dosažené vzdělání: *
Odbornost: *
Odborné sekce a regiony ČAS:
Region Hradec Králové (39)
Region jihomoravský (46)
Region Mladá Boleslav (61)
Region moravskoslezský (53)
Region plzeňský (44)
Region Praha (41)
Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (2)
Sekce diabetologická (57)
Sekce domácí péče (8)
Sekce gastroenterologická a hepatologická (65)
Sekce chirurgických oborů (7)
Sekce interní (10)
Sekce kardiochirurgická (38)
Sekce managementu (31)
Sekce nefrologicko - urologická (12)
Sekce neonatologická (59)
Sekce nutričních terapeutů (36)
Sekce onkologická (15)
Sekce pedagogická (27)
Sekce pediatrická (19)
Sekce perioperačních sester (73)
Sekce pneumologická (66)
Sekce psychiatrická (21)
Sekce sester seniorek (68)
Sekce stomatologická (23)
Sekce traumatologicko - ortopedická (17)
Sekce zdravotně sociální (22)
Sekce zdravotních laborantů (30)
Slevy
bez nároku na slevu student nezaměstnaný
mateřská dovolená nepracující důchodce
Potvrzení nároku na slevu:
Vložte oskenovaný dokument, který potvrzuje, že máte nárok na slevu.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby ČAS
Členský poplatek k úhradě: 0 Kč


Výše členského příspěvku ČAS:

  • pracující – za první dvě sekce / regiony, dále za každou další sekci nebo region:
    • 500 Kč / rok,
  • nepracující důchodci, členové na mateřské / rodičovské dovolené, studenti denního studia:
    • 200 Kč / rok, za první dvě sekce / regiony,
    • 500 Kč / rok, za každou další sekci nebo region,

Platba členských příspěvků

Příspěvek je splatný po přihlášení a pak vždy za následující kalendářní rok. Slevu na příspěvku můžete uplatnit následující rok.


Členem České asociace sester můžou být pouze profese, které sdružujeme (viz Stanovy ČAS), lékaři se nemohou stát členy ČAS.

Pro pomoc při vyplnění přihlášky piště na: kancelar@cnna.cz.

Další informace z Evidence členské základny ČAS naleznete zde.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER