Členská přihláška

Tato přihláška slouží pouze pro nové členy.
Pokud jste člen/ka a chcete provést změnu údajů v databázi, musíte se přihlásit pod svým číslem a heslem a změnu provést v části „Změna údajů“.
Pokud jste někdy členy byli, nevyplňujte znovu přihlášku a pro obnovu členství nás prosím kontaktujte: pozadavky.web.cas@gmail.com.

Informace k platebním údajům členských poplatků.Vybrat si můžete maximálně dvě sekce, dva regiony nebo sekci a region, dle odbornosti, nebo dle Vašeho místa působení (dle regionů). Není podmínkou, že musíte být zařazeni jak do odborné sekce, tak i do regionu. Roční členský příspěvek je 500 Kč (u slev 200 Kč) – za dvě sekce / regiony. Příspěvek je splatný po přihlášení a pak vždy za následující kalendářní rok. Více informací naleznete níže.

Prosím věnujte pozornost při vyplňování této přihlášky, po odkliknutí „odeslat“ by se Vám měl zobrazit text: „Formulář byl úspěšně odeslán“. Pokud jsou některé položky vyplněny nesprávně, zobrazí se vám znovu členská přihláška s vyplněným textem a s upozorněním, kde je chyba a jakou kolonku byste měli opravit.

Na přihlášce požadujeme rodné číslo, které slouží pouze pro zaevidování do databáze, dále nebude šířeno. Pro korespondenci s vámi a pro potřeby sekce nebo regionu budete již uváděni pouze s vaším evidenčním číslem ČAS, které vám je přiděleno při přihlášení. Uvádějte do přihlášky pouze váš e-mail! Nemocniční veřejný e-mail Vám nezajistí, že informace, které vám po obdržení přihlášky zasíláme, se k vám dostanou!


Postup při zaevidování do maximálně dvou sekcí / regionů

(Příspěvek je splatný po přihlášení a pak vždy za následující kalendářní rok.):


Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail, že jsme přijali vaši žádost o členství v ČAS. Po zkontrolování přihlášky odešleme na váš e-mail dopis, že se stáváte členem České asociace sester a obdržíte informace, že váš přístup do neveřejné části webových stránek je aktivní. V dopise je obsažena členská legitimace, kterou si vytisknete, odstřihnete a uschováte.


Postup při zaevidování více jak dvou sekcí / regionů nebo v případě zasláním členské průkazky poštou


Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail, že jsme přijali vaši žádost o členství v ČAS. Po zkontrolování přihlášky odešleme na váš e-mail dopis o zaevidování do databáze ČAS. V dopise je obsažena členská legitimace. V dopise jsou také uvedeny informace k zaplacení členského příspěvku, nebo manipulačního poplatku za zaslání členské průkazky poštou, pokud nemáte možnost si dopis s legitimací vytisknout. Po zaplacení členského příspěvku / manipulačního poplatku se stáváte členem České asociace sester a obdržíte e-mail s informací, že váš přístup do neveřejné části webových stránek je aktivní.

Pokud budete požadovat slevu na členském příspěvku, která se může uplatnit až následující kalendářní rok (člen na rodičovské dovolené, nepracující důchodce), je nutné k elektronické přihlášce přiložit kopii dokladu o rodičovské dovolené, pobírání důchodu, nahráním souboru do příslušného políčka („potvrzení nároku na slevu“). Sleva bude využita následující rok při platbě příspěvků.

Vyplnění členské přihlášky

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER