Dekubity

Česká asociace sester spolupracovala s Národním referenčním centrem (NRC) v oblasti kvality zdravotní péče, zejména na projektech Šetření dekubitů na národní úrovni, Národní sada ukazatelů zdravotních služeb a Národní sada standardů zdravotních služeb.

Projekt Šetření dekubitů na národní úrovni řešil kromě zvyšování kvality a efektivity ošetřovatelské péče také vytvoření metodického a systémové zázemí pro vývoj efektivních a standardizovaných ukazatelů výskytu dekubitů a jejich testování v praxi.

Rada NRC na jednání dne 15.9.2015 rozhodla o zániku NRC sloučením s Centrem mezistátních úhrad (CMU) ke dni 31.12.2015. CMU bude nástupnickou organizací, ale jeho název se v průběhu ledna 2016 změní na Kancelář zdravotního pojištění, z.s. (zkráceně Kancelář ZP, z.s.). Dosavadní činnosti NRC včetně sběru dat o dekubitech budou i nadále provozovány současnými zaměstnanci NRC v nástupnické organizaci.

Více o projektech NRC na webových stránkách: www.dekubity.nrc.cz a www.kvality.nrc.cz.

Další aktivity, které česká asociace vyvíjí v oblasti dekubitů je spolupráce s MZ ČR na propagaci Světového dne STOP dekubitům, odborná garance portálu www.dekubity.eu a účast na jednání kulatých stolů na téma prevence a strategie léčby dekubitů, viz tisková zpráva MZ ČR zde.


Portál systému hlášení nežádoucích událostí


Deklarace o prevenci dekubitů jako jednoho ze všeobecných lidských práv – říjen 2011

Evropský poradní panel pro dekubity (EPUAP)

Dekubity – fakta (2013)

Jak můžete pomoci zastavit dekubity (2013)

Celosvětový den Stop dekubitům (2013)

Celosvětový den Stop dekubitům (2014)

Celosvětový den Stop dekubitům (2015)

Celosvětový den Stop dekubitům (2016)

Více na www.epuap.org.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER