Pro odbornou veřejnost

Česká asociace sester je iniciátorem vzniku České komory zdravotnických pracovníků (ČKZP). Sněm předsedů sekcí a regionů České asociace sester (ČAS), který se konal 12.11.2011 v Po­děbradech, odhlasoval vznik přípravného výboru ČAS ke vzniku komory a souhlasí se zahájením jednání s odbornými společnostmi.


Aktuální informace naleznete na internetových stránkách Zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“, adresa stránek: www.ckzp.cz.


Tiskové zprávy z jednání


Tisková konference 19.1.2012 v Praze

Tisková zpráva

Prezentace

Fotky

Z tisku

Povinností komory bude udržet kvalitu zdravotní péče v tisku

Duel: Vznik komory nelékařů provázejí spory 27.1.2012

Než vznikne komora nelékařů, nutno vyjasnit pravomoci všech komor 26.1.2012

Komora nelékařů možná už příští rok 20.1.2012

Záchranáři, sestry a laboranti si založí nelékařskou komoru 19.1.2012

Přípravný výbor komory

 1. Asociace dentálních hygienistek ČR
 2. Asociace domácí péče ČR
 3. Asociace klinických logopedů ČR
 4. Asociace zrakových terapeutů
 5. Česká asociace adiktologů
 6. Česká asociace ergoterapeutů
 7. Česká asociace sester
 8. Česká asociace zdravotních laborantů
 9. Česká farmaceutická společnost ČSL JEP
 10. Česká konfederace porodních asistentek
 11. Česká společnost fyziků v medicíně
 12. Česká společnost instrumentářek
 13. Česká společnost ortoptistek
 14. Českou společnost pro sterilizaci
 15. Česká společnost pro zdravotnickou techniku
 16. Federace ortotiků a protetiků
 17. Komora vysokoškoláků nelékařů
 18. Komora záchranářů ZZS ČR
 19. Komora zubních techniků ČR
 20. Společenstvo českých optiků a optometristů
 21. Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČSL JEP
 22. Společnost nukleární medicíny
 23. Společnost pro transfuzní lékařství ČSL JEP
 24. Společnost radiologických asistentů ČR
 25. Unie fyzioterapeutů ČR
 26. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR
 27. Unie porodních asistentek

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER