O nás

Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním.

Je to odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání, s působností po celé České republice.

ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.

Cíle České asociace sester

 • Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti.
 • Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.
 • Usilovat o vznik podmínek pro zvyšování odborné, morální a etické úrovně pracovníků.
 • Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv.
 • Připomínkovat aktivity spojené s činností, vzděláváním a povoláním sester.
 • Spolupracovat s Českou lékařskou, stomatologickou a farmaceutickou komorou.
 • Spolupracovat s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.
 • Podílet se na tvorbě zdravotní politiky státu.
 • Účastnit se důležitých jednání týkajících se tvorby legislativních norem.
 • Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR.
 • Podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester a ostatního nelékařského personálu na výkon povolání.
 • Organizovat a pořádat přednášky, semináře, kurzy, kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku, za účelem sdílení a výměny informací mezi profesionály.
 • Vytvářet a vydávat dokumenty (např. odborné publikace, standardy, informační brožury), podporovat vydávání odborných publikací.

Činnost České asociace sester spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Jednotlivé sekce a regiony pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference, a tím zajišťují výměnu zkušeností a přenos informací, řeší odborné záležitosti svých členů v souladu s posláním ČAS. Více informací o struktuře, hierarchii a orgánech ČAS najdete v dokumentu Stanovy České asociace sester.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER