Mezinárodní den sester

                                

Autor: Henry Hering (1814–1893) –
National Portrait Gallery, London, Zdroj

Florence Nightingale (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910)

Mezinárodní den sester se každoročně slaví 12. května. Tímto dnem si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné (zdravotní) sestry a moderního ošetřovatelství. Florence Nightingalová se narodila 12. května 1820 v Itálii ve Florencii, a proto dostala jméno Florence.

„Bůh promluvil ke mně a vyzval mne do svých služeb.“

Doma se nesetkala s velkým pochopením ani oporou, jelikož v té době mělo postavení zdravotní sestry velice špatnou pověst. Navíc v 19. století ženy z lepších domácností většinou nepracovaly. Její zájem o nemocnice a práci zdravotní sestry se začal rozvíjet, když navštěvovala nemocné v jejich domovech v okolí Dörfern. Své zkušenosti potom získala hlavně v Londýnské a Edinburské nemocnici.

Zdravotní sestrou se rozhodla stát v roce 1845. Problémem doby nebylo jenom prostředí ve kterém se nemocní nacházeli, ale také nedostatečná vzdělanost sester. V nemocnicích se nedodržovaly základy hygieny, chyběla organizace práce a lidský přístup k nemocnému. (Zdroj: Wikipedie)

Prestižní ocenění pro sestry – cena Františka Kriegla

Cenu Františka Kriegla pro roky 2020 a 2021, která nese jméno statečného lékaře, se porota rozhodla udělit symbolicky všem zdravotním sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii Covidu-19.

Nejsou samy, stejně obětavě jako ony čelí největší zdravotní kalamitě nejnovějších světových dějin i lékaři, záchranáři, sociální pracovníci, zaměstnanci nemocnic, dobrovolníci a vědci pracující na nových vakcínách a léčivech.

Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy. Svou službu vykonávají neokázale, laskavě a bez ohledu na to, že samy se během pandemie mohly stát obětí Covidu-19 stejně jako ti, o které pečují, že mnohokrát zůstávají u lůžek pacientů na úkor času, který ukrádají svým vlastním rodinám. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i dík.

Cenu symbolicky převzala prezidentka České asociace sester, Martina Šochmanová. „Jsem velmi potěšena touto úžasnou zprávou a skvělým oceněním. Velmi si vážím toho, že jsem byla vybrána, abych tuto cenu za všechny sestry převzala. Mám z toho za ně obrovskou radost, protože si to všechny opravdu zaslouží.“

Tisková zpráva

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER