Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků

Vedoucí pracovní skupiny Bc.Tomáš Kovrzek
Členové
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize
 • Podporovat kulturu bezpečí ve zdravotnictví prostřednictvím aktivit ČAS.
 • Podporovat pozitivní postoj zdravotníků a zaměstnavatelů pro kontinuální zvyšování bezpečné péče a bezpečného prostředí.
 • Podporovat výzkum v oblasti bezpečné péče a bezpečného prostředí.
 • Spolupracovat s pracovní skupinou ČAS pro kvalitu ošetřovatelské péče.
 • Spolupracovat s organizacemi, které podporují aktivity zaměřené na bezpečnou péči a bezpečné prostředí.
 • Spolupracovat se skupinou soudních znalců v oblasti bezpečné péče a bezpečného prostředí.
 • Spolupracovat se sekcemi a regiony v dané problematice.
 • Podporovat resortní bezpečnostní cíle pro rok 2011, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010 – 2012, schválené MZ ČR.
 • Připomínkovat aktuálně připravovanou legislativu z oblasti bezpečné péče a bezpečného prostředí.
 • V rámci celoživotního vzdělávání organizovat a podporovat vzdělávací akce zaměřené na problematiku bezpečné péče pacientů a bezpečného prostředí pro zdravotníky.
 • Publikovat v odborných časopisech (Florence, Setra, v jiném tisku) o problematice zaměřené na bezpečnou péči a bezpečné prostředí.
Plán aktivit
Další informace

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER