Pracovní skupina pro komunikaci a média

Vedoucí pracovní skupiny Lenka Šnajdrová
Členové Michal Češek
Jana Pultarová
Jitka Srpová
Veronika Di Cara
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize
Plán aktivit Počátkem října se skupina sešla poprvé fyzicky (zápis) a hned začala oživovat FB ČASu. RESUSCITACE BYLA ÚSPĚŠNÁ, za měsíc se povedlo získat mnoho FB přátel a fanoušků a zasáhnout svými zprávami mnoho dalších zdravotníků (viz FB Česká asociace sester). Cílem skupiny je komunikovat o hojných aktivitách ČAS s členy ČAS i s ostatními zdravotníky moderním způsobem, hodným 21. století! Dále za POMOCI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ umožnit účast na formování profese sestry odbornou organizací více kolegům!

Dalšími prioritami skupiny KAM v listopadu 2018 jsou:
- vyvěšovat a sdílet zajímavé odkazy pravidelně a denně, soustředit se více na odborná témata ("Co vidíte na EKG" mělo velký úspěch!) (VŠICHNI)
- shromáždit a upozorňovat na "Světové dny" týkající se ošetřovatelství a zdravotnictví JS
- reagovat na příspěvek o Martě Staňkové a upozornit na její současné pokračovatelky - silné a úspěšné sestry, protože si myslíme, že jich máme hodně! MC
- upravit Úvod na webu ČAS MC
- představit na FB sekce ČAS a jejich aktivity (stručně) JP
- informovat členy o novinkách v ČAS a o plesu VD
- kontrola, poradenství aktivit LS
Další informace Skupina byla ustanovena prezidentkou Šochmanovou v září 2018

Rozšířené kompetence 2018

Zápisy ze schůzí:
5. 12. 2018

Pracovní postupy

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER