Pro ošetřovatelskou dokumentaci

Vedoucí pracovní skupiny Martina Šochmanová
Členové Hana Svobodová
Jana Heřmanová
Marie Zvoníčková
Dita Svobodová
Nina Mullerová
Michaela Kolářová
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize
Plán aktivit
Další informace Skupina byla ustanovena prezidentkou Šochmanovou v srpnu 2018.

Skupina se sešla koncem srpna 2018 a shodla se, že připraví elektronickou publikaci obsahující příklady efektivní ošetřovatelské dokumentace, která musí být vždy vedena, aby byla zajištěna kvalitní, bezpečná a kontinuální péče o pacienty. Partnery publikace jsou Linet a SAK.

V listopadu 2018 probíhá připomínkování navrženého obsahu publikace. Termín dokončení publikace je říjen 2019. MZ ČR zároveň požádalo ČAS o identifikování příkladů součástí zdravotnické dokumentace, které jsou nadbytečné, neefektivní a je možné je vypustit s termínem konec prosince 2018, což se dobře shoduje s cílem práce této skupiny.

Snižování administrativní zátěže sester

Pracovní postupy

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER