Pro ošetřovatelskou dokumentaci

Vedoucí pracovní skupiny Veronika Di Cara
Členové Martina Šochmanová
Hana Svobodová
Jana Heřmanová
Marie Zvoníčková
Dita Svobodová
Nina Mullerová
Michaela Kolářová
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize
Plán aktivit
Další informace Skupina byla ustanovena prezidentkou Šochmanovou v srpnu 2018.

Skupina se sešla koncem srpna 2018 a shodla se, že připraví elektronickou publikaci obsahující příklady efektivní ošetřovatelské dokumentace, která musí být vždy vedena, aby byla zajištěna kvalitní, bezpečná a kontinuální péče o pacienty. Partnery publikace jsou Linet a SAK.

V listopadu 2018 probíhá připomínkování navrženého obsahu publikace. Termín dokončení publikace je říjen 2019. MZ ČR zároveň požádalo ČAS o identifikování příkladů součástí zdravotnické dokumentace, které jsou nadbytečné, neefektivní a je možné je vypustit s termínem konec prosince 2018, což se dobře shoduje s cílem práce této skupiny.

Snižování administrativní zátěže sester

Pracovní postupy

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER