Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
Členové Mgr. Dana Vaňková - zástupkyně vedoucí
Mgr. Bohumila Hajšmanová
Bc. Vladimíra Havlová
Olga Mengerová
Mgr. Veronika Mrázková
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Olga Sihelská
Ivana Stránská
Eva Šplíchalová
Bc. Anděla Tichá
Mgr. Petra Vytasil – Krajíčková
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize Tvorba registračních listů (dále jen „RL“) výkonů „nelékařů“. Sestra jako nositelka bodového výkonu.
Plán aktivit Aktivity členek/členů pracovní skupiny mají ambici zvýšit prestiž nelékařské zdravotnické profese prosazením adekvátního bodového ohodnocení výkonů samostatně poskytovaných „nelékařem“ v rámci ošetřovatelské péče. Jedná se zejména o tyto odbornosti:
• Odbornost 911 – změnové návrhy RL – reedukace pacienta s diabetem mellitem (sekce diabetologická)
• Odbornost 914 – nové/změnové návrhy RL v souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče (sekce psychiatrická)
• Odbornost 916 – nové/změnové návrhy RL výkonů sekce nutričních terapeutů
• Odbornost 999 – změnové návrhy RL výkonů – odběry krve bezpečnostní jehlou
Další informace Česká asociace sester dlouhodobě pracuje na aktualizaci a doplňování Sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví. Ve spolupráci s odborníky z řad členů sekcí a regionů České asociace sester bylo předloženo v předchozích letech do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví poměrně velké množství návrhů RL.

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER