Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
Členové Mgr. Bohumila Hajšmanová
Bc. Vladimíra Havlová
Olga Mengerová
Mgr. Veronika Mrázková
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Olga Sihelská
Ivana Stránská
Eva Šplíchalová
Bc. Anděla Tichá
Mgr. Petra Vytasil – Krajíčková
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize Tvorba registračních listů (dále jen „RL“) výkonů „nelékařů“. Sestra jako nositelka bodového výkonu.
Plán aktivit Aktivity členek/členů pracovní skupiny mají ambici zvýšit prestiž nelékařské zdravotnické profese prosazením adekvátního bodového ohodnocení výkonů samostatně poskytovaných „nelékařem“ v rámci ošetřovatelské péče. Jedná se zejména o tyto odbornosti:
• Odbornost 911 – změnové návrhy RL – reedukace pacienta s diabetem mellitem (sekce diabetologická)
• Odbornost 914 – nové/změnové návrhy RL v souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče (sekce psychiatrická)
• Odbornost 916 – nové/změnové návrhy RL výkonů sekce nutričních terapeutů
• Odbornost 999 – změnové návrhy RL výkonů – odběry krve bezpečnostní jehlou
Další informace Česká asociace sester dlouhodobě pracuje na aktualizaci a doplňování Sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví. Ve spolupráci s odborníky z řad členů sekcí a regionů České asociace sester bylo předloženo v předchozích letech do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví poměrně velké množství návrhů RL.

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER