Pracovní skupina pro vzdělávání

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ilona Antoníčková
Členové Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Mgr. Jiřina Hosáková
Mgr. Lenka Klímová MBA
Mgr. Lucie Kopalová
Mgr. Ilona Kopecká
PhDr. Anna Krátká, Ph.D.
PhDr. Bc. Kudlová Pavla, Ph.D.
Mgr. Zdenka Mikšová, Ph.D.
PhDr. Eva Procházková, Ph.D.
PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Jiřina Trávníčková
Mgr. Miluše Vacušková
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů Poradní skupina
Cíle/vize
 • aktivně se zapojovat do přípravy nových legislativních vyhlášek vzdělávání
 • připomínkovat aktuálně připravovanou legislativu ke vzdělávání a navázat těsný kontakt s MZ ČR
 • spoluvytvářet nové rámcové vzdělávací programy
 • spolupracovat s odbornými sekcemi ČAS při vytváření nových rámcových vzdělávacích programů
 • zveřejňovat na stránkách ČAS a do zpravodaje, co nového jsme připomínkovali, iniciovali a realizovali
 • pracovní aktivity prezentovat na konferencích Prezidia ČAS
 • publikovat v odborných časopisech (Florence, Sestra) o problematice vzdělávání
Plán aktivit Plán aktivit
 • spolupracovat s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR
 • navázat spolupráci s MŠMT a spolupracovat na přípravě a vzdělávání zdravotníků
 • spolupracovat s legislativní skupinou ČAS
 • aktivně ovlivňovat přípravu a vzdělávání všech nelékařských zdravotníků

Připomínkování
 • návrh novelizace Vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve znění Vyhlášky MZ ČR č. 129/2010 Sb., a to v podobě úplného znění s vyznačením navrhovaných změn
 • návrh novely Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a to v podobě úplného znění s vyznačením navrhovaných změn

Spoluvytváření
 • vzdělávání v akčním plánu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků
Další informace Diskuse členů pracovní skupiny ke vzdělávání I.
Diskuse členů pracovní skupiny ke vzdělávání II.

Pracovní skupina pro vzdělávání je otevřena připomínkám a diskuzím, reálnou iniciativu či návrh projednáme a výsledek zveřejníme.

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER