Pracovní skupina soudních znalců

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Členové Mgr. Zdeněk Juřena
Jaroslava Pavlíčková
Mgr. Marie Kadochová
Mgr. Radka Dolhá
Mgr. Jarmila Siverová
Mgr. Eva Jandová
Bc. Miroslava Procházková
Andrea Turková
PhDr. Martina Muknšnáblová
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize

  • Hodnotit a posuzovat úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče
  • Vyjadřovat se k možným pochybením v oboru ošetřovatelství
  • Obhajovat zájmy nelékařských zdravotnických pracovníků
  • Uplatňovat etické a morální zásady znalecké činnosti

Plán aktivit Soudní znalci:
  • Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
  • Mgr. Zdeněk Juřena

Činnost soudních znalců v pracovní skupině spočívá převážně ve vypracovávání znaleckých posudků z oblasti ošetřovatelské péče. Jedná se o činnost plně samostatnou a zodpovědnou. Odbornost konzultantů mohou využívat soudní znalci při své znalecké činnosti.

Cíle:
- aby konzultanti, kteří splňují podmínky pro činnost soudního znalce, požádali příslušný krajský soud o jmenování soudním znalcem v oboru
- aby u každého krajského soudu v ČR byl jmenován soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická, odvětví různá, specializace ošetřovatelství
Další informace Pracovní postup ČAS - Pracovní skupina soudní znalci

Jmenný seznam členů vč. kontaktů naleznete zde.

Výroční zpráva za rok 2018

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER