Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí (KVA)

Složení

Kontakt

Česká asociace sester
Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
tel: +420 222 514 797

Úřední hodiny

Čtvrtek 8.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 16.00 hodin

Informace

  • Od 1.9.2017 se mění formulář pro vydání žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace. Vyplněné formuláře se posílají vždy ve dvojím vyhotovení.
  • Při žádosti o akreditaci hromadné akce (vícekrát opakované) použijte formulář (viz příloha č. 1 + příloha č. 2).
  • Při akreditaci e-learningového vzdělávání se k žádosti o schválení posílá vyplněný formulář přílohy č. 1 ve dvojím vyhotovení. Veškeré náležitosti k vyplnění jsou stejné jako u jiných forem vzdělávání, pouze u názvu akce se dopíše, že se jedná o formu e-learningu.
  • KVA ČAS nepřiděluje kreditní body jazykovým a počítačovým kurzům.
  • informace k GDPR naleznete zde

Tiskopisy komise pro kvalitu vzdělávacích akcí:

ČAS/SM/2017/001 – Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska ČAS k zařazení do systému celoživotního vzdělávání. Tato SM nahrazuje dokument ČAS/SM/2007/2003 Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska ČAS k zařazení do kreditního systému.


Souhlasná stanoviska – ARCHIV

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER