Životopisy

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS
Bc. Anna Skalická
viceprezidentka ČAS
Mgr. Ilona Antoníčková
členka prezidia ČAS
Mgr. Veronika Di Cara
členka prezidia ČAS
Mgr. Jana Pultarová
členka prezidia
Mgr. Dana Křivská
členka prezidia ČAS
Miloslava Machovcová
členka prezidia ČAS
Mgr. Nina Müllerová
členka prezidia ČAS
Mgr. Jana Zelenková
členka prezidia ČAS
Milena Nociarová, DiS.
předsedkyně revizní
komise prezidia ČAS
Mgr. Lucie Laurýnová
předsedkyně
disciplinární komise ČAS

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER