Životopisy

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS
Mgr. Veronika Hauerová
členka prezidia ČAS
Mgr. Renata Tydlačková
členka prezidia ČAS
Mgr. Veronika DiCara
členka prezidia ČAS
Bc. Michaela Kolářová, MBA
členka prezidia
Mgr. Jana Pultarová
členka prezidia ČAS
Mgr. Dana Vaňková
členka prezidia ČAS
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
členka prezidia ČAS
Mgr. Lucie Laurýnová
předsedkyně
disciplinární komise ČAS

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER