Životopisy

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS
Mgr. Veronika Hauerová
členka prezidia ČAS
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
viceprezidentka ČAS
Mgr. Mario Pytel, DiS.
člen prezidia ČAS od 1.6.2020
Bc. Michaela Kolářová, MBA
členka prezidia
Zuzana Tomášková, MSc. BSc. DiS. ANNP RN
členka prezidia ČAS
Mgr. Dana Vaňková
členka prezidia ČAS
Mgr. Renata Tydlačková
členka prezidia ČAS
Mgr. Lucie Laurýnová
předsedkyně
disciplinární komise ČAS

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER