Projekt Nursing Now ČR

Nursing Now je celosvětový projekt ICN a WHO k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Cílem je zlepšení zdraví populace.
Projekt probíhá v letech 2018–2020 a bude ukončen u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale.

Aktuality

Úvod

„Zdravotní problémy populace v 21. století nezvládneme bez sester. Je na čase dát sestrám více uznání, vlivu a výrazně do nich investovat! “

Cíle projektu

 • Zvýšit prestiž profese sester
 • Zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti
 • Zlepšit pracovní podmínky sester
 • Zlepšit životní styl sester
 • Udržet zkušené sestry v profesi
 • Zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství

Aktivity projektu Nursing Now ČR:

 • Vernisáž fotografií “Jsem sestra”
 • Představení profese sestry veřejnosti – náborová kampaň
 • Květen 2020 happeningy v ulicích měst
 • Podpora výsluh a flexibilních úvazků
 • Uznání rozšířených kompetencí zkušených sester
 • Navýšení počtů studentů ošetřovatelství

Zástupci českých sester se za ČR připojují k Nursing Now:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí
 • Česká asociace sester
 • Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
 • Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Užitečné odkazy

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER