Sekce a regiony

Název sekce Číslo sekce Jméno předsedy
Region Hradec Králové 39 Bc. Ivana Roďanová
Region jihomoravský 46 Bc. Věra Roubalová
Region Mladá Boleslav 61 Mgr. Lucie Laurýnová
Region moravskoslezský 53 Mgr. Renata Tydlačková
Region plzeňský 44 PhDr. Jitka Krocová
Region Praha 41 Marie Pekařová
Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2 Mgr. Jana Flajšingrová
Sekce diabetologická 57 Bc. Kateřina Čechová
Sekce domácí péče 8 Bc. Ria Otrubová
Sekce gastroenterologická a hepatologická 65 Ing. Andrea Brucknerová
Sekce chirurgických oborů 7 Mgr. Iva Otradovcová
Sekce kardiochirurgická 38 Mgr. Dana Vlášková
Sekce managementu 31 Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
Sekce mladých sester 4 Organizační výbor
Sekce nefrologicko - urologická 12 Mgr. Helena Jeřábková, DiS.
Sekce neonatologická 59 Bc. Michaela Kolářová, MBA
Sekce nutričních terapeutů 36 Mgr. Věra Andrášková
Sekce onkologická 15 Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová
Sekce pedagogická 27 Mgr. Ilona Kopecká
Sekce pediatrická 19 Jitka Voříšková
Sekce perioperačních sester 73 Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
Sekce psychiatrická 21 Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Sekce sester seniorek 68 Růžena Wagnerová
Sekce stomatologická 23 Iva Štercová
Sekce traumatologicko - ortopedická 17 PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Sekce zdravotně sociální 22 Mgr. Veronika Křičková, DiS.
Sekce zdravotních laborantů 30 Eva Klímová

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER