Sekce traumatologicko - ortopedická, č. 17

Více informací získáte po přihlášení.

Úrazová medicína

je v současné době rozsáhlým oborem, který zasahuje prakticky do všech odvětví medicíny.

Traumatologie

je samostatným odvětvím úrazové medicíny.

Závažnými problémy jsou polytraumata s přímým ohrožením života, vyžadující intenzivní péči. Nové metody léčení se mohou uskutečnit jen v souvislosti s rozvojem složité techniky.

Ta zahrnuje:

  • nové materiály (kloubní náhrady, osteosyntetický materiál),
  • nové přístroje (arthroskopy, RTG, CT, NMR),
  • nové techniky operací (miniinvazivní přístupy).

Dnešní sestra pečující o pacienty či instrumentářka na traumatologii a ortopedii musí být odborně zdatná a pro svůj profesní rozvoj potřebuje mít přístup k uceleným informacím. Prostřednictvím špičkových odborníků i prostřednictvím nás ostatních sester máme zájem příslušnou problematiku objasnit a přiblížit praxi. Vzájemným předáváním zkušeností na odborných seminářích, konferencích apod. se snažíme přispět k vysoce profesionální a vyrovnané ošetřovatelské péči v různých zařízeních.

PhDr. Dagmar Škochová, MBA
předsedkyně traumatologicko - ortopedické sekce

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER