Sekce psychiatrická, č. 21

Více informací získáte po přihlášení.

Psychiatrická sekce ČAS je profesním sdružením nelékařů, zejména všeobecných sester, pracujících v oblasti psychiatrie. Své aktivity zaměřuje nejen na podporu rozvoje psychiatrického ošetřovatelství, ale i psychiatrické péče jako celku.

V oblasti psychiatrického ošetřovatelství považujeme za důležité zvyšování kvality ošetřovatelské péče a posilování role psychiatrických sester.

Psychiatrická sekce se účastní projektů podporujících zvyšování kvality zdravotní péče (např. tvorba standardů ošetřovatelské péče, tvorba vzdělávacích programů pro sestry), organizuje konference a odborné semináře, podílí se na vzniku učebnice psychiatrického ošetřovatelství a odborných příruček. Zapojuje se rovněž do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese sester, a vstupuje do jednání se zdravotními pojišťovnami. Významným úspěchem v těchto jednáních bylo prosazení samostatných výkonů pro psychiatrické sestry.

Roli profesní organizace psychiatrických sester vidíme také v podporování změn systému péče o duševně nemocné. V roce 2011 se psychiatrická sekce aktivně přihlásila ke spolupráci na 1. revizi koncepce oboru psychiatrie, předložené Psychiatrickou společností ČLS JEP.

Psychiatrická sekce rozvíjí také mezinárodní spolupráci. Od roku 2006 je aktivním členem Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO, intenzivně spolupracuje s psychiatrickými sestrami ze Slovenska, zahraniční kolegové jsou pravidelnými hosty konferencí psychiatrické sekce.

Členství v sekci Vám zajistí pravidelné informace o pořádaných akcích, účast na nich za zvýhodněných podmínek, vydávání sborníků přednášek aj. V rámci konferencí a seminářů je možné poznat různá zdravotnická zařízení v ČR, seznámit se s mnoha zajímavými lidmi z oboru a navázat cenné kontakty. Veškeré vzdělávací aktivity psychiatrické sekce jsou zařazeny do kreditního systému.

Chcete-li být informováni o dění v oblasti psychiatrického ošetřovatelství a aktivně do něho zasahovat, dveře do psychiatrické sekce ČAS jsou Vám otevřené.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda sekce

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER