Region Praha, č. 41

Více informací získáte po přihlášení.

Cíle:

  • Prostřednictvím regionu informovat členskou základnu o nových poznatcích a postupech v moderním ošetřovatelství.
  • Podílet se na zvyšování kvality v poskytované ošetřovatelské péči.
  • Podporovat přednáškovou a publikační činnost členek regionu.
  • Podporovat a podílet se na vzdělávacích programech pro členky.
  • Podílet se a podporovat informovanost a rozhled sester v terénu.
  • Navazovat a prohloubit spolupráci se zdravotnickými a sociálními zařízeními, ale i školami, které sestry (na různých stupních) vzdělávají.
  • Pomáhat prosazovat řešení problémů týkajících se zdravotnické, nelékařské profese.
  • Podporovat vytváření expertních skupin, které jsou zaměřeny na oblast ošetřovatelství.
  • Podporovat prezentace výsledků výzkumných aktivit sester.

Marie Pekařová
předsedkyně regionu

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER