Sekce neonatologická, č. 59

Více informací získáte po přihlášení.

Kontakty na neonatologická pracoviště

 • Perinatologická centra intenzivní a intermediární péče zde
 • Seznam porodnic oblast Morava zde
 • Seznam porodnic oblast Čechy zde

Požadavky na personální zabezpečení novorozeneckých oddělení najdete zde.

Možnosti dalšího vzdělávání sester na neonatologických pracovištích najdete zde.

Kongresy a semináře s neonatologickou tematikou naleznete zde.

Odborné publikace vztahující se k oboru neonatologie najdete zde.

Odborné články vztahující se k neonatologii najdete zde.

Odborné publikace z vydavatelství NCO NZO najdete zde.

Certifikované kurzy a vzdělávací akce vhodné pro sestry pracující v péči o novorozence najdete zde.

Nabídka vzdělávacích akcí NCO NZO 2018: www.nconzo.cz/web/guest/nabidka-akci-2018

Kontakty na banky mateřského mléka najdete zde.


Skupina ranhojiček a stomických sester pracujících na neonatologických odděleních:

 • Informace o činnosti a setkávání této skupiny najdete zde, informace o plánovaném setkání 7. 12. 2017 najdete zde
 • Kontakty na členy této skupiny najdete zde
 • Informace o doporučených materiálech najdete zde
 • Přípravky nevhodné k ošetřování ran, erozí a lézí u novorozenců najdete zde

Skupina vrchních a staničních sester perinatologických center:

 • Informace o činnosti této skupiny najdete zde
 • Zápisy ze setkání najdete zde

Adaptované klinické doporučené postupy v péči o novorozence:

 • Péče o kůži novorozence zde + audit zde
 • Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců zde + audit zde
 • Odsávání novorozenců a kojenců zde
 • Zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů u novorozenců zde
 • Ošetřování centrálních žilních vstupů u novorozenců a kojenců zde

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER