Kontakty na předsedy sekcí a regionů

Název sekce Číslo sekce
Region Hradec Králové 39
Bc. Ivana Roďanová
FN Hradec Králové, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Sokolská 581
Hradec Králové, 500 05

Tel.: 495 832 636, 
Email.: ivana.rodanova@fnhk.cz
Region jihomoravský 46
Bc. Věra Roubalová
FN U sv. Anny, II. chirurgická klinika
Pekařská 53
Brno, 656 91

Tel.: 5 4318 2442,  Mobil: 774 054 094,
Email.: vera.roubalova@fnusa.cz
Region Mladá Boleslav 61
Mgr. Lucie Laurýnová
SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav
Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav, 293 01

Mobil: 607 258 338,
Email.: lucie.laurynova@seznam.cz
Region moravskoslezský 53
Mgr. Renata Tydlačková
Náměstek pro ošetřovatelskou péči
NsP Havířov, p.o., Dělnická 1132/24
Havířov, 736 01

Mobil: 725 730 836,
Email.: renata.tydlackova@nsphav.cz; renata.tydlackova@volny.cz
Region plzeňský 44
PhDr. Jitka Krocová
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Plzeň,

Mobil: 605827678,
Email.: jkrocova@seznam.cz
Region Praha 41
Marie Pekařová
FN Motol Praha, Arytmologie
V Úvalu 84
Praha, 150 00

Mobil: 775 260 559,
Email.: marie.pekarova@seznam.cz
Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2
Mgr. Jana Flajšingrová
KARIM
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20
Brno, 639 00

Mobil: 723 250 143,
Email.: jana.flajsingrova@seznam.cz
Sekce diabetologická 57
Bc. Kateřina Čechová
Praha,

Mobil: 732 559 667,
Email.: kace@ikem.cz
Sekce domácí péče 8
zástupkyně - Ludmila Geisslerová

Tel.: 603182684, 
Email.: geissler@hotmail.cz
Sekce gastroenterologická a hepatologická 65
Ing. Andrea Brucknerová
IKEM Praha
Praha,

Mobil: 728408117,
Email.: andry.bruckner@gmail.com
Sekce chirurgických oborů 7
Mgr. Iva Otradovcová
ÚVN - VFN Praha, Chirurgická klinika 2. LF UK Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 162 00

Tel.: 973 202 914,  Mobil: 737 745 003,
Email.: sekce.chir.oboru@gmail.com
Sekce interní 10
Mgr. Jana Hrušková
II. interní klinika
VFN, U nemocnice 2
Praha, 128 08

Tel.: 224 962 613,  Mobil: 602 367 940, Fax.: 224 912 154
Email.: jana.hruskova@vfn.cz
Sekce kardiochirurgická 38
Mgr. Dana Vlášková
FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika
Sokolská 581
Hradec Králové, 500 05

Tel.: 49 583 2472,  Mobil: 603 145 474,
Email.: vlaskovadana@seznam.cz; vlaskova@fnhk.cz
Sekce managementu 31
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
Náměstek NZP VFN v Praze
U Nemocnice 499/2
Praha,

Tel.: 224 969 340, 
Email.: dita.svobodova@vfn.cz
Sekce nefrologicko - urologická 12
Mgr. Helena Jeřábková, DiS.
Litoměřice,

Mobil: 723 008 467,
Email.: helena.jerabkova@bbraun.com
Sekce neonatologická 59
Bc. Michaela Kolářová, MBA
VFN Praha, Neonatologie
U nemocnice 2
Praha 2, Vrchní sestra Neonatologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika, 128 08

Mobil: 734 412 791,
Email.: michaela.kolarova@vfn.cz
Sekce nutričních terapeutů 36
Mgr. Věra Andrášková
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, Brno, 602 00
Brno,

Tel.: +420 725 122 842, 
Email.: vera.andraskova@mou.cz
Sekce onkologická 15
Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová
Všeobecná fakultní nemocnice, I. interní klinika - klinika hematologie
U nemocnice 2
Praha, 12808

Mobil: 724 954 905,
Email.: darja.hrabankova-navratilova@vfn.cz
Sekce pedagogická 27
Mgr. Ilona Kopecká
SZŠ a VOŠZ Liberec
Kostelní 9
Liberec, 460 01

Mobil: 731 233 346,
Email.: ilokop@seznam.cz
Sekce pediatrická 19
Jitka Voříšková
Nemocnice Prostějov, Dětské oddělení
Mathonova 291/1
Prostějov, 796 04

Tel.: 5 8231 5403,  Mobil: 607 568 278,
Email.: jitka.voriskova.5@seznam.cz
Sekce perioperačních sester 73
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
FN Brno, Centrální operační sály
Jihlavská 20
Brno,

Tel.: 532 232 981,  Mobil: 725 557 009,
Email.: jarkajjj@seznam.cz
Sekce psychiatrická 21
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
ÚVN Praha, Psychiatrické oddělení
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02

Tel.: 973 203 427,  Mobil: 725 768 425,
Email.: tomas.petr@uvn.cz
Sekce sester seniorek 68
Růžena Wagnerová
Jasmínova 29
Praha 10, 106 00

Mobil: 724 529 019,
Email.: wagnerova.ruzena@gmail.com
Sekce stomatologická 23
Iva Štercová
FN u sv. Anny Brno, Stomatologická klinika
Pekařská 53
Brno, 602 00

Mobil: 724 301 108,
Email.: ivasterc@volny.cz
Sekce traumatologicko - ortopedická 17
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
VFN Praha
Na Bojišti 1
Praha, 120 00

Tel.: 224 964 365,  Mobil: 724 101 716,
Email.: dagmar.skochova@vfn.cz
Sekce zdravotně sociální 22
Mgr. Veronika Křičková, DiS.
FOKUS Mladá Boleslav, oblastní ředitelka
Kolín,

Mobil: 608 533 246,
Email.: veronika.krickova@seznam.cz
Sekce zdravotních laborantů 30
Eva Klímová
Praha,

Mobil: 776281248,
Email.: eva.klimova@vfn.cz

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER